Uni Condens 8000 F 800-1200
Uni Condens 8000 F 800-1200

Кондензен котел с нафта/газ

Uni Condens 8000 F 800-1200

С мощност от 800 до 1200 kW, Uni Condens 8000 F е идеален за по-големи промишлени приложения, жилищни райони или обществени сгради.

  • За офис сгради и големи проекти
  • Предлага се с мощности 800 - 1200 kW
  • сезонна отоплителна енергийна ефективност до 98 %
  • високото качество на Bosch за надеждност и голяма експлоатационна продължителност
  • работата както с газ, така и с нафта с ниско съдържание на сяра, осигурява гъвкавост
  • лесно може да се комбинира с други топлоизточници
  • лесно инсталиране благодарение на предварително подготвената в завода изолация и облицовка

Предимства

Инсталиране

Добре конципираната техника позволява бързо и лесно инсталиране. Кондензният котел се доставя предварително напълно оборудван – включително изолация и облицовка. Подаващият и връщащият тръбопровод на отоплителния кръг могат да се свържат бързо, тъй като не са необходими допълнителни устройства като контролен датчик за поток или помпа за смесване. Също и каскадният монтаж е лесен: достатъчно е свързването на котлите чрез хидравликата.

Икономия на енергия

Технически детайли като иновативни допълнителни нагревателни повърхнини или отделни щуцери за връщане за разделяне на високотемпературни и нискотемпературни кръгове допринасят постоянно за икономията на енергия.

Иновация

Котелът Uni Condens 8000 F е оборудван с допълнителни нагревателни повърхности на принципа на топлообмен с противоток. Използваните тръби са специално усукани и намаляват своето напречно сечение към края. Това подобрява ефективността на системата и освен това дава възможност за изключително компактна конструкция.

Гъвкавост

Не е необходимо трайно да се обвързвате при избора на гориво, а винаги можете да използвате вариращите цени на суровините или да продължите да използвате същия котел при по-късно свързване към газовата мрежа. В комбинация с двугоривна горелка при отпадане на газоснабдяването, котелът може да се пренастрои на течни горива.

Интегриране в система

Комбинацията с други топлоносители е много лесна на базата на ниското съпротивление от страна на водата. Независимо дали в комбинация с термопомпа или когенератор – на Uni Condens 8000 F може да се разчита. Комбинирано, а също така и като самостоятелно решение.

Сервизно обслужване

Гъвкавата техника на Bosch е базата за лесно сервизно обслужване. Котелът може без проблеми да се комбинира с различни системи за управление и по този начин да се съобрази оптимално с Вашите изисквания. Дистанционното поддържане допълнително улеснява сервизирането и контрола на инсталацията.

Технически подробности и документи

Избиране на продуктов вариант
Сравнение на варианти

Инструкция за експлоатация

Индикация за външната температура

Индикация за температурата на помещението

Автоматично превключване летен/зимен режим на работа

Осветление на дисплея

Трипътен вентил

Програма "Почивка"

Защитна блокировка на бутоните

Термична дезинфекция (програма за стерилизация)

Бутон „Присъствие/отсъствие“

Бутон „Информация“

Бутон „Незабавно топла вода“

Визуализация на активната програма

Седмична програма с 6 цикъла на ден

Номер за поръчка

7736602935

Класификацията показва енергийната ефективност на конкретна система. Класификацията за останалите системи може да се различава.

Партньорска фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за наши партньори бързо ще го откриете.