Бойлери

В продуктовия асортимент на Bosch можете да откриете бойлери за директно и индиректно загряване, както и буферни съдове, необходими при използване на възобновяема енергия. Топлоизолиращата облицовка на бойлерите Bosch осигурява продължително запазване на топлата вода.

Партньорска фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за наши партньори бързо ще го откриете.