Дистанционен контрол MEC Remote за индустриални котли
Дистанционен контрол MEC Remote за индустриални котли

Управления и свързаност

Дистанционен контрол MEC Remote за индустриални котли

С MEC Remote потребителите могат удобно и сигурно дистанционно да получат достъп до своите инсталации за топла вода и котелни такива. При това общото управление на котела и инсталацията може много лесно да се визуализира чрез обичайни, работещи в интернет крайни уреди.

  • Преглед на всички оперативни данни
  • Бърз, удобен и икономичен контрол на данните на системата
  • Сигурно предаване чрез многостепенна концепция за сигурност
  • Опционално: дистанционно поддържане чрез индустриалния Bosch сервиз

Предимства

Преглед на всички оперативни данни

Бърз, удобен и икономичен контрол на данните на системата

Благодарение на прегледна карта няколко инсталации могат да се контролират с лекота едновременно от всяка точка на света. Опционално MEC Remote информира потребителя бързо с SMS или имейл за особености и неизправности. Това значително намалява разходите за контрол за инсталациите с високи изисквания за надеждност, като например в продължителен режим на работа.

Обемът от дейности обхваща визуализацията на потребителския интерфейс и подразбиращата се навигация чрез управлението. Чрез сервизния достъп са възможни много лесно параметризиране и програмиране от Bosch сервиза. Опционално може да се извърши бързо предаване на статуса на системата в портала, както и да се изпрати съобщение чрез имейл или SMS на потребителя.

Сигурно предаване чрез многостепенна концепция за сигурност

Опционално: дистанционно поддържане чрез индустриалния Bosch сервиз

Едно от най-важните предизвикателства към дистанционното свързване е неговата сигурност. За това се грижи създадената ролева концепция, която управлява правото на достъп, както и разрешените нива на визуализация. Самият дистанционен достъп има многостепенна концепция за сигурност. Връзката на данни навън може по всяко време много лесно да се включи или изключи в котелното чрез код на хардуера.

По желание специалистите на Bosch извършват разширено параметризиране, програмиране (SPS) и анализи на повредите директно чрез дистанционния достъп. При отказ на компоненти сервизните специалисти могат да ограничат причината благодарение на дистанционния анализ и да се придвижат до инсталацията с подходящо оборудване. В резултат се получават оптимизирани разходи за сервиз и повишена възможност инсталациите да са на разположение.

Партньорска фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за наши партньори бързо ще го откриете.