Дистанционен контрол MEC Remote за Control 8000
Дистанционен контрол MEC Remote за Control 8000

Управления и свързаност

Дистанционен контрол MEC Remote за Control 8000

Чрез интернет портала MEC Remote потребителите на котелни инсталации получават бърз и лесен достъп до важни данни за системата. Извикването през интернет се извършва с лекота от всеки компютър или таблет. Представянето на актуалните оперативни стойности гарантира цялостен преглед на системата, както и удобен и икономичен дистанционен контрол.

  • Лесно разбираемо описание на всички инсталации на потребителя, вкл. индикация на последните съобщения за работата и за повреди
  • 1:1 Представяне на сензорния екран в браузъра за лесно и интуитивно дистанционно обслужване
  • Бързо наблюдение и точно параметризиране на ниво потребител
  • Параметризиране на ниво сервиз

Предимства

Лесно разбираемо описание на всички инсталации на потребителя, вкл. индикация на последните съобщения за работата и за повреди

1:1 Представяне на сензорния екран в браузъра за лесно и интуитивно дистанционно обслужване

Според показване на събития и данни от измервания със съответните възможности за анализ на ефективността и рентабилността - предлагат се като опция. Опционално още: услуга за известяване изпраща с SMS или електронна поща важни съобщения за статуса като указания за техническо поддържане или неизправност.

Лесният достъп до управлението и функциите на Control 8000 е възможен по всяко време с работещи в интернет персонални компютри или мобилни уреди. Това позволява зависимо от мястото управление на системата с наблюдение и лесно параметризиране. С помощта на портала на Bosch и опционален гейтуей могат бързо и мобилно през интернет да се извършват и по-сложни задачи, като водещи дейности или дистанционно предаване на данни.

Бързо наблюдение и точно параметризиране на ниво потребител

Параметризиране на ниво сервиз

Лесно разбираемият потребителски интерфейс на ниво клиент дава възможност да се направи избор между производство на топлина и преглед на системата. Управлението предлага изгледи чрез и в хидравлични изображения – революционно и при това подразбиращо се. Настройки във времевата програма или в годишния календар, както и нивата за ръчно обслужване могат да се извършват също доста интуитивно.

Чрез допълнително осигурен достъп бързо се достига до сервизния потребителски интерфейс. Този изглед на менюто предлага ясен избор на всички регулируеми компоненти на системата, като характеристики на котела, данни за отоплителните кръгове, данни за топлата вода, както и други важни функционални блокове за интуитивно и ефективно въвеждане в експлоатация на отоплителната система.

Партньорска фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за наши партньори бързо ще го откриете.