Управление на отоплителни котли Control 8000
Управление на отоплителни котли Control 8000

Управления и свързаност

Управление на отоплителни котли Control 8000

С Control 8000 могат ефективно и лесно да се обслужват средни или големи отоплителни инсталации – също и през интернет. Модулната техника дава възможност за изграждане на специфично за проекта оборудване.

 • Съгласуване със специфичните за клиента изисквания чрез гъвкаво разширяващи се функционални модули
 • Подразбиращо се обслужване чрез сензорен дисплей
 • Лесно свързване в мрежа с други продукти
 • Опционално дистанционно свързване предава актуалното състояние на инсталацията, дава възможност за независимо от местоположението управление на инсталацията и съобщава важни събития чрез SMS или E-Mail

Предимства

Преглед
 • Control 8000 предоставя графични изображения на всички отоплителни кръгове и системни компоненти. Чрез клавиатура операторът на котела може индивидуално да наименува отоплителните кръгове. Отоплителните кръгове и топлогенераторите могат да се покажат подробно в няколко равнини. При това уредът осигурява различни изгледи на хидравличните изображения. За всички системни компоненти има нива за ръчно управление.
 • Вграденият интернет интерфейс дава възможност за извършване на актуализация на приложния софтуер и разширения. Освен това за дистанционно управление всички индикации на дисплея могат да се предават 1 : 1 на таблет или PC.
 • Чрез серийно вградения интерфейс Modbus е възможна безпроблемна връзка към сградния BMS. Връзката се осъществява много лесно чрез мрежов щекер. Чрез интерфейса Modbus когенератор на Bosch може да се включи в мрежа с управлението. Така екранът на Control 8000 представя пълен преглед на свързаната сградна техника и с натискане на един бутон подробни визуализации на отделните компоненти на инсталацията.
 • Структурата на Control 8000 е модулна и благодарение на това изключително гъвкава. Чрез подходящи модули обхватът на функциите на управлението може целенасочено да се разшири и да се съгласува точно с всички изисквания и желания. В уреда могат безпроблемно да се вградят до 4 модула.
Оборудване
 • Control 8000 съдържа серийно функции за управление на един кръг на котела и производство на топла вода. Ако кръгът на котела не е необходим, алтернативно е възможен смесен отоплителен кръг.
 • Към серийния обхват на функциите спадат: контакт on/off, вход 0-10 V, обратен сигнал 0-10 V, безпотенциално обобщаващо съобщение за повреда и външна блокировка.
Може да се разшири според специфичните изисквания на ползвателя с гъвкави функционални модули:
 • Функционален модул SI за включване на до 5 външни устройства за безопасност
 • Функционален модул MM за включване на 2 отоплителни кръга с или без изпълнително звено
 • Функционален модул CM за включване на до 4 конвенционални топлогенератора
 • Функционален модул MW за включване на една котелна функция и една функция за топла вода
 • Функционален модул AM за включване на един алтернативен топлогенератор като напр. когенератор, газова термопомпа, котел на твърдо гориво и/или буферен съд

Технически подробности и документи

Избиране на продуктов вариант

Всички технически документи

Номер за поръчка

7736602658

Партньорска фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за наши партньори бързо ще го откриете.