B sol 100-2
B sol 100-2

Соларен регулатор

B sol 100-2

Соларен регулатор за загряване на вода за битови нужди. Прецизност и комфорт за соларната система.

 • Лесно обслужване

Предимства

Описание
 • Регулатор за управление на соларни инсталации за подгряване на битова вода
 • За контрол и управление на термични соларни инсталации с колекторно поле, помпена група, соларен бойлер и доподгряване или циркулация.
Оборудване
 • Соларен регулатор за соларни системи с един консуматор за стенен монтаж включително крепежни елементи
 • Осветен LCD-сегментен дисплей с анимирани пиктограми на инсталацията
 • 3 входа за NTC-датчици за колектор и бойлер (възможни са общо 2 датчика за бойлер)
 • 1 изход за модулираща помпа на соларния контур с регулируема долна граница на модулация
 • В автоматичен режим могат да бъдат извиквани различни стойности на инсталацията (температурни показания, работни часове, обороти на помпата в %)
 • Регулируема максимална температура на колектора с цел неговата защита. При прекрачване на зададената максимална температура на колектора помпата се изключва
 • Регулируема минимална температура на колектора, при която соларната инсталация да се пуска. При температура по-ниска от минималната за колектора (20oC) помпата не сработва дори и тогава, когато останалите условия за пускане са налице
 • Регулируема долна граница на модулация на помпата на соларния контур
 • Регулируема темп. разлика за включване 7 – 20 К
 • Регулируем темп. ограничител бойлер 20 до 90оС
 • Функция за тръбни колектори, която при температура на колектора 20оС на всеки 15 минути се включва помпата на соларния контур, за да изпомпа топла соларна течност към датчика

Технически подробности и документи

Документи

Ръководство за монтаж и експлоатация

Номер за поръчка

7735600123

Партньорска фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за наши партньори бързо ще го откриете.