Condens 5000 W
Condens 5000 W

Отоплителен котел

Condens 5000 W

Condens 5000 W

Кондензният уред Condens 5000 W ZBR с мощност 70 и 100 kW е основният продукт в света на газовите кондензни уреди и представлява незаменима алтернатива за многофамилни къщи или в каскада за големи инсталации. Стабилна конструкция и материали с най-високо качество гарантират голяма експлоатационна продължителност на отоплителния уред. Неговият ефективен начин на работа осигурява върхова мощност, както и намалява разходите и опазва околната среда.

  • Кондензен уред, работещ на природен газ, с възможност за преминаване на пропан
  • За свързване на до 8 кондензни уреда в каскада: 800 kW
  • Спестява място: напр. 4 каскадни кондензни уреда с 400 kW на 1 m2
  • Лесен за инсталиране и свързване

Предимства

ErP директива за екодизайн

Всички модели изпълняват европейската директива за екодизайн и разполагат със съответния продуктов паспорт. Моделът Condens 5000 W ZBR - 3 със 70 kW разполага със съответния етикет и отговаря на клас A съгласно ErP.

Подпомага слънчевата енергия

Кондензният уред Condens 5000 W е подготвен за подпомагане на соларни инсталации за топла вода.

Монтаж в каскадна система

Condens 5000 W ZBR позволява бързо и лесно монтиране на кондензни уреди в каскади с мощност до 800 kW на 2,5 m2. Със системата Plug & Burn се свързва и загрява лесно и след това системата е напълно готова за работа.

Управление EMS 2.0

Кондензният уред Condens 5000 W се доставя с контролера BC15, който позволява свързване към модулни системи за управление EMS 2.0 или CC-8000, които гарантират оптималната работа на системата. При необходимост отоплителната инсталация може да се разшири, например за свързване със соларна инсталация.

Лесно поддържане в изправност

Всички процедури за поддържане в изправност на отоплителния уред се извършват от предната страна (не трябва да се спазват странични отстояния). Предната чест на корпуса се сваля изцяло и улеснява работите по поддържане.

Контролер CC-8000

Когато управлявате кондензния уред Condens 5000 W ZBR като каскада или бихте желали да го свържете с обща сградна система за управление, тези нови регулиращи апарати са подходящата опция. Трябва само да свържете съответните модули. Други възможности са разширяване на различни превключващи схеми или свързване към соларна инсталация. Освен това 7-инчовият сензорен екран позволява диагностика и програмиране на инсталацията.

Технически подробности и документи

Избиране на продуктов вариант
Документи

Ръководство за монтаж

Инструкция за експлоатация

обозначение на типа

ZBR 100-3 G20

ErP

ErP

Етикет с енергийната ефективност

Продуктов фиш

При 30 % от номиналната топлинна мощност и нискотемпературен режим

31,2 kW

Нетно тегло

70 kg

Номинална топлинна мощност

95 kW

цвят

white

Номер за поръчка

7736701024

Класификацията показва енергийната ефективност на конкретна система. Класификацията за останалите системи може да се различава.

Партньорска фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за наши партньори бързо ще го откриете.