Uni Condens 8000 F 50-115
Uni Condens 8000 F 50-115

Кондензен котел с нафта/газ

Uni Condens 8000 F 50-115

С мощност от 50 до 115 kW, този котел е идеален за промишлени приложения, за които са важни ниските експлоатационни разходи и високата надеждност.

  • За многофамилни къщи и малки промишлени приложения
  • Предлага се с мощности 50 - 115 kW
  • сезонна отоплителна енергийна ефективност до 98 %
  • високото качество на Bosch за надеждност и голяма експлоатационна продължителност
  • работата както с газ, така и с нафта с ниско съдържание на сяра, осигурява гъвкавост
  • лесно може да се комбинира с други топлоизточници

Предимства

Инсталиране

Добре конципираната техника позволява бързо и лесно инсталиране. Подаващият и връщащият тръбопровод на отоплителния кръг могат да се свържат бързо, тъй като не са необходими допълнителни устройства като контролен датчик за поток или помпа за смесване. Също и каскадният монтаж е лесен: достатъчно е свързването на котлите чрез хидравликата. Това улеснява планирането, спестява време при инсталирането и снижава експлоатационните разходи.

Икономия на енергия

Технически детайли като иновативни допълнителни нагревателни повърхнини или отделни щуцери за връщане за разделяне на високотемпературни и нискотемпературни кръгове допринасят постоянно за икономията на енергия.

Иновация

Котелът Uni Condens 8000 F е оборудван с допълнителни нагревателни повърхности на принципа на топлообмен с противоток. Използваните тръби са специално усукани и намаляват своето напречно сечение към края. Това подобрява ефективността на системата и освен това дава възможност за изключително компактна конструкция.

Гъвкавост

Не е необходимо трайно да се обвързвате при избора на гориво, а винаги можете да използвате вариращите цени на суровините или да продължите да използвате същия котел при по-късно свързване към газовата мрежа.

Интегриране в система

Комбинацията с други топлоносители е много лесна на базата на ниското съпротивление от страна на водата. Независимо дали в комбинация с термопомпа или когенератор – на Uni Condens 8000 F може да се разчита. Комбинирано, а също така и като самостоятелно решение.

Сервизно обслужване

Гъвкавата техника на Bosch е базата за лесно сервизно обслужване. Котелът може без проблеми да се комбинира с различни системи за управление и по този начин да се съобрази оптимално с Вашите изисквания. Дистанционното поддържане допълнително улеснява сервизирането и контрола на инсталацията.

Технически подробности и документи

Избиране на продуктов вариант

обозначение на типа

UC8000F 115

Всички технически документи

ErP

-

Етикет с енергийната ефективност

-

Продуктов фиш

Макс. номинална топлинна мощност (80/60 °C)

105,7 kW

Макс. номинална топлинна мощност (50/30 °C)

115 kW

При 30 % от номиналната топлинна мощност и нискотемпературен режим

35,2 kW

Макс. температура на подаване

98°C

Нетно тегло

328,466 kg

широчина

820 mm

височина

1254 mm

дълбочина

1090 mm

Номинална топлинна мощност

106 kW

H2 Ready

Ja

Макс. дял на H2

1

подходящи горива

Gas/Öl

Номер за поръчка

7736602893

Класификацията показва енергийната ефективност на конкретна система. Класификацията за останалите системи може да се различава.

Партньорска фирма близо до Вас

Търсите инсталатор близо до Вас? С практичната търсачка за наши партньори бързо ще го откриете.