Обратно към продукта

Сравнение на варианти

Сравнение на варианти (0)
Покажи всички (0)
Име на продукта

CL3000I-SET 26 WE

Climate 3000i

CL3000I-SET 35 WE

Climate 3000i

CL3000I-SET 53 WE

Climate 3000i

CL3000I-SET 70 WE

Climate 3000i

Обозначение на типа

CL3000I-SET 26 WE

CL3000I-SET 26 WE

CL3000I-SET 35 WE

CL3000I-SET 35 WE

CL3000I-SET 53 WE

CL3000I-SET 53 WE

CL3000I-SET 70 WE

CL3000I-SET 70 WE

ErP
Етикет с енергийната ефективност

CL3000I-SET 26 WE

CL3000I-SET 35 WE

CL3000I-SET 53 WE

CL3000I-SET 70 WE

Продуктов фиш

CL3000I-SET 26 WE

CL3000I-SET 35 WE

CL3000I-SET 53 WE

CL3000I-SET 70 WE

Ниво на звуковата мощност вътрешен модул охлаждане

CL3000I-SET 26 WE

54 dB

CL3000I-SET 35 WE

56 dB

CL3000I-SET 53 WE

56 dB

CL3000I-SET 70 WE

62 dB

Ниво на звуковата мощност външен модул охлаждане

CL3000I-SET 26 WE

62 dB

CL3000I-SET 35 WE

63 dB

CL3000I-SET 53 WE

65 dB

CL3000I-SET 70 WE

67 dB

Ниво на звуковата мощност вътрешен модул отопление

CL3000I-SET 26 WE

54 dB

CL3000I-SET 35 WE

56 dB

CL3000I-SET 53 WE

56 dB

CL3000I-SET 70 WE

62 dB

Ниво на звуковата мощност външен модул отопление

CL3000I-SET 26 WE

62 dB

CL3000I-SET 35 WE

63 dB

CL3000I-SET 53 WE

65 dB

CL3000I-SET 70 WE

67 dB

SEER

CL3000I-SET 26 WE

7,4

CL3000I-SET 35 WE

7,0

CL3000I-SET 53 WE

7,0

CL3000I-SET 70 WE

6,4

Клас на енергийна ефективност охлаждане

CL3000I-SET 26 WE

A++

CL3000I-SET 35 WE

A++

CL3000I-SET 53 WE

A++

CL3000I-SET 70 WE

A++

Номинална мощност (охлаждане)

CL3000I-SET 26 WE

2,8 kW

CL3000I-SET 35 WE

3,6 kW

CL3000I-SET 53 WE

5,3 kW

CL3000I-SET 70 WE

7,0 kW

SCOP

CL3000I-SET 26 WE

4,1

CL3000I-SET 35 WE

4,2

CL3000I-SET 53 WE

4,0

CL3000I-SET 70 WE

4,0

Клас на енергийна ефективност отопление

CL3000I-SET 26 WE

A+

CL3000I-SET 35 WE

A+

CL3000I-SET 53 WE

A+

CL3000I-SET 70 WE

A+

Номинална мощност (отопление)

CL3000I-SET 26 WE

2,5 kW

CL3000I-SET 35 WE

2,5 kW

CL3000I-SET 53 WE

4,2 kW

CL3000I-SET 70 WE

4,9 kW

Номинален въздушен поток (отвътре)

CL3000I-SET 26 WE

520 m³/h

CL3000I-SET 35 WE

530 m³/h

CL3000I-SET 53 WE

800 m³/h

CL3000I-SET 70 WE

1090 m³/h

Номинален въздушен поток (отвън)

CL3000I-SET 26 WE

1850 m³/h

CL3000I-SET 35 WE

1850 m³/h

CL3000I-SET 53 WE

2100 m³/h

CL3000I-SET 70 WE

3500 m³/h

Номер за поръчка

CL3000I-SET 26 WE

7733701735

CL3000I-SET 35 WE

7733701736

CL3000I-SET 53 WE

7733701737

CL3000I-SET 70 WE

7733701738

Външно тяло
Обозначение на типа

CL3000I-SET 26 WE

CL3000i 26 E

CL3000I-SET 35 WE

CL3000i 35 E

CL3000I-SET 53 WE

CL3000i 53 E

CL3000I-SET 70 WE

CL3000i 70 E

Широчина

CL3000I-SET 26 WE

720 mm

CL3000I-SET 35 WE

720 mm

CL3000I-SET 53 WE

805 mm

CL3000I-SET 70 WE

890 mm

Височина

CL3000I-SET 26 WE

495 mm

CL3000I-SET 35 WE

495 mm

CL3000I-SET 53 WE

554 mm

CL3000I-SET 70 WE

673 mm

Дълбочина

CL3000I-SET 26 WE

270 mm

CL3000I-SET 35 WE

270 mm

CL3000I-SET 53 WE

330 mm

CL3000I-SET 70 WE

342 mm

Макс. работна температура охлаждане

CL3000I-SET 26 WE

50°C

CL3000I-SET 35 WE

50°C

CL3000I-SET 53 WE

50°C

CL3000I-SET 70 WE

50°C

Мин. работна температура охлаждане

CL3000I-SET 26 WE

15°C

CL3000I-SET 35 WE

-15°C

CL3000I-SET 53 WE

-15°C

CL3000I-SET 70 WE

-15°C

Макс. работна температура отопление

CL3000I-SET 26 WE

24°C

CL3000I-SET 35 WE

24°C

CL3000I-SET 53 WE

24°C

CL3000I-SET 70 WE

24°C

Мин. работна температура отопление

CL3000I-SET 26 WE

15°C

CL3000I-SET 35 WE

-15°C

CL3000I-SET 53 WE

-15°C

CL3000I-SET 70 WE

-15°C

Съдържа флуорирани парникови газове

CL3000I-SET 26 WE

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

CL3000I-SET 35 WE

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

CL3000I-SET 53 WE

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

CL3000I-SET 70 WE

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

Количество за пълнене на хладилен агент

CL3000I-SET 26 WE

0,6 kg

CL3000I-SET 35 WE

0,65 kg

CL3000I-SET 53 WE

1,1 kg

CL3000I-SET 70 WE

1,45 kg

GWP на хладилния агент

CL3000I-SET 26 WE

675 kgCO2eq

CL3000I-SET 35 WE

675 kgCO2eq

CL3000I-SET 53 WE

675 kgCO2eq

CL3000I-SET 70 WE

675 kgCO2eq

CO₂ еквивалент

CL3000I-SET 26 WE

0,405 tCO2eq

CL3000I-SET 35 WE

0,44 tCO2eq

CL3000I-SET 53 WE

0,743 tCO2eq

CL3000I-SET 70 WE

0,979 tCO2eq

Херметично затворено оборудване?

CL3000I-SET 26 WE

нехерметически затворен(о)

CL3000I-SET 35 WE

нехерметически затворен(о)

CL3000I-SET 53 WE

нехерметически затворен(о)

CL3000I-SET 70 WE

нехерметически затворен(о)

Номер за поръчка

CL3000I-SET 26 WE

7733701565

CL3000I-SET 35 WE

7733701567

CL3000I-SET 53 WE

7733701569

CL3000I-SET 70 WE

7733701571

Вътрешно тяло
Обозначение на типа

CL3000I-SET 26 WE

CL3000iU W 26 E

CL3000I-SET 35 WE

CL3000iU W 35 E

CL3000I-SET 53 WE

CL3000iU W 53 E

CL3000I-SET 70 WE

CL3000iU W 70 E

Широчина

CL3000I-SET 26 WE

790 mm

CL3000I-SET 35 WE

802 mm

CL3000I-SET 53 WE

971 mm

CL3000I-SET 70 WE

1082 mm

Височина

CL3000I-SET 26 WE

292 mm

CL3000I-SET 35 WE

295 mm

CL3000I-SET 53 WE

321 mm

CL3000I-SET 70 WE

337 mm

Дълбочина

CL3000I-SET 26 WE

200 mm

CL3000I-SET 35 WE

200 mm

CL3000I-SET 53 WE

228 mm

CL3000I-SET 70 WE

234 mm

Макс. работна температура охлаждане

CL3000I-SET 26 WE

32°C

CL3000I-SET 35 WE

32°C

CL3000I-SET 53 WE

32°C

CL3000I-SET 70 WE

32°C

Мин. работна температура охлаждане

CL3000I-SET 26 WE

17°C

CL3000I-SET 35 WE

17°C

CL3000I-SET 53 WE

17°C

CL3000I-SET 70 WE

17°C

Макс. работна температура отопление

CL3000I-SET 26 WE

30°C

CL3000I-SET 35 WE

30°C

CL3000I-SET 53 WE

30°C

CL3000I-SET 70 WE

30°C

Мин. работна температура отопление

CL3000I-SET 26 WE

0°C

CL3000I-SET 35 WE

0°C

CL3000I-SET 53 WE

0°C

CL3000I-SET 70 WE

0°C

Охлаждаща мощност

CL3000I-SET 26 WE

2,6 kW

CL3000I-SET 35 WE

3,5 kW

CL3000I-SET 53 WE

5,3 kW

CL3000I-SET 70 WE

7 kW

Отоплителна мощност

CL3000I-SET 26 WE

2,9 kW

CL3000I-SET 35 WE

3,8 kW

CL3000I-SET 53 WE

5,6 kW

CL3000I-SET 70 WE

7,3 kW

Номер за поръчка

CL3000I-SET 26 WE

7733701564

CL3000I-SET 35 WE

7733701566

CL3000I-SET 53 WE

7733701568

CL3000I-SET 70 WE

7733701570