Обратно към продукта

Сравнение на варианти

Сравнение на варианти (0)
Покажи всички (0)
Име на продукта

CLC8001I-SET 25 E

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 35 E

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 25 ET

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 35 ET

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 25 ES

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 35 ES

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 25 ER

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 35 ER

Climate Class 8000i

Обозначение на типа

CLC8001I-SET 25 E

CLC8001I-SET 25 E

CLC8001I-SET 35 E

CLC8001I-SET 35 E

CLC8001I-SET 25 ET

CLC8001I-SET 25 ET

CLC8001I-SET 35 ET

CLC8001I-SET 35 ET

CLC8001I-SET 25 ES

CLC8001I-SET 25 ES

CLC8001I-SET 35 ES

CLC8001I-SET 35 ES

CLC8001I-SET 25 ER

CLC8001I-SET 25 ER

CLC8001I-SET 35 ER

CLC8001I-SET 35 ER

ErP
Етикет с енергийната ефективност

CLC8001I-SET 25 E

CLC8001I-SET 35 E

CLC8001I-SET 25 ET

CLC8001I-SET 35 ET

CLC8001I-SET 25 ES

CLC8001I-SET 35 ES

CLC8001I-SET 25 ER

CLC8001I-SET 35 ER

Продуктов фиш

CLC8001I-SET 25 E

CLC8001I-SET 35 E

CLC8001I-SET 25 ET

CLC8001I-SET 35 ET

CLC8001I-SET 25 ES

CLC8001I-SET 35 ES

CLC8001I-SET 25 ER

CLC8001I-SET 35 ER

Ниво на звуковата мощност вътрешен модул охлаждане

CLC8001I-SET 25 E

57 dB

CLC8001I-SET 35 E

59 dB

CLC8001I-SET 25 ET

57 dB

CLC8001I-SET 35 ET

59 dB

CLC8001I-SET 25 ES

57 dB

CLC8001I-SET 35 ES

59 dB

CLC8001I-SET 25 ER

57 dB

CLC8001I-SET 35 ER

59 dB

Ниво на звуковата мощност външен модул охлаждане

CLC8001I-SET 25 E

57 dB

CLC8001I-SET 35 E

61 dB

CLC8001I-SET 25 ET

57 dB

CLC8001I-SET 35 ET

61 dB

CLC8001I-SET 25 ES

57 dB

CLC8001I-SET 35 ES

61 dB

CLC8001I-SET 25 ER

57 dB

CLC8001I-SET 35 ER

61 dB

Ниво на звуковата мощност вътрешен модул отопление

CLC8001I-SET 25 E

57 dB

CLC8001I-SET 35 E

59 dB

CLC8001I-SET 25 ET

57 dB

CLC8001I-SET 35 ET

59 dB

CLC8001I-SET 25 ES

57 dB

CLC8001I-SET 35 ES

59 dB

CLC8001I-SET 25 ER

57 dB

CLC8001I-SET 35 ER

59 dB

Ниво на звуковата мощност външен модул отопление

CLC8001I-SET 25 E

57 dB

CLC8001I-SET 35 E

61 dB

CLC8001I-SET 25 ET

57 dB

CLC8001I-SET 35 ET

61 dB

CLC8001I-SET 25 ES

57 dB

CLC8001I-SET 35 ES

61 dB

CLC8001I-SET 25 ER

57 dB

CLC8001I-SET 35 ER

61 dB

SEER

CLC8001I-SET 25 E

8,5

CLC8001I-SET 35 E

8,5

CLC8001I-SET 25 ET

8,5

CLC8001I-SET 35 ET

8,5

CLC8001I-SET 25 ES

8,5

CLC8001I-SET 35 ES

8,5

CLC8001I-SET 25 ER

8,5

CLC8001I-SET 35 ER

8,5

Клас на енергийна ефективност охлаждане

CLC8001I-SET 25 E

A+++

CLC8001I-SET 35 E

A+++

CLC8001I-SET 25 ET

A+++

CLC8001I-SET 35 ET

A+++

CLC8001I-SET 25 ES

A+++

CLC8001I-SET 35 ES

A+++

CLC8001I-SET 25 ER

A+++

CLC8001I-SET 35 ER

A+++

Номинална мощност (охлаждане)

CLC8001I-SET 25 E

2,5 kW

CLC8001I-SET 35 E

3,5 kW

CLC8001I-SET 25 ET

2,5 kW

CLC8001I-SET 35 ET

3,5 kW

CLC8001I-SET 25 ES

2,5 kW

CLC8001I-SET 35 ES

3,5 kW

CLC8001I-SET 25 ER

2,5 kW

CLC8001I-SET 35 ER

3,5 kW

SCOP

CLC8001I-SET 25 E

5,1

CLC8001I-SET 35 E

5,1

CLC8001I-SET 25 ET

5,1

CLC8001I-SET 35 ET

5,1

CLC8001I-SET 25 ES

5,1

CLC8001I-SET 35 ES

5,1

CLC8001I-SET 25 ER

5,1

CLC8001I-SET 35 ER

5,1

Клас на енергийна ефективност отопление

CLC8001I-SET 25 E

A+++

CLC8001I-SET 35 E

A+++

CLC8001I-SET 25 ET

A+++

CLC8001I-SET 35 ET

A+++

CLC8001I-SET 25 ES

A+++

CLC8001I-SET 35 ES

A+++

CLC8001I-SET 25 ER

A+++

CLC8001I-SET 35 ER

A+++

Номинална мощност (отопление)

CLC8001I-SET 25 E

2,8 kW

CLC8001I-SET 35 E

3,2 kW

CLC8001I-SET 25 ET

2,8 kW

CLC8001I-SET 35 ET

3,2 kW

CLC8001I-SET 25 ES

2,8 kW

CLC8001I-SET 35 ES

3,2 kW

CLC8001I-SET 25 ER

2,8 kW

CLC8001I-SET 35 ER

3,2 kW

Номинален въздушен поток (отвътре)

CLC8001I-SET 25 E

786 m³/h

CLC8001I-SET 35 E

852 m³/h

CLC8001I-SET 25 ET

786 m³/h

CLC8001I-SET 35 ET

852 m³/h

CLC8001I-SET 25 ES

786 m³/h

CLC8001I-SET 35 ES

852 m³/h

CLC8001I-SET 25 ER

786 m³/h

CLC8001I-SET 35 ER

852 m³/h

Номинален въздушен поток (отвън)

CLC8001I-SET 25 E

1950 m³/h

CLC8001I-SET 35 E

1950 m³/h

CLC8001I-SET 25 ET

1950 m³/h

CLC8001I-SET 35 ET

1950 m³/h

CLC8001I-SET 25 ES

1950 m³/h

CLC8001I-SET 35 ES

1950 m³/h

CLC8001I-SET 25 ER

1950 m³/h

CLC8001I-SET 35 ER

1950 m³/h

Номер за поръчка

CLC8001I-SET 25 E

7733701688

CLC8001I-SET 35 E

7733701692

CLC8001I-SET 25 ET

7733701689

CLC8001I-SET 35 ET

7733701693

CLC8001I-SET 25 ES

7733701690

CLC8001I-SET 35 ES

7733701694

CLC8001I-SET 25 ER

7733701691

CLC8001I-SET 35 ER

7733701695

Външно тяло
Обозначение на типа

CLC8001I-SET 25 E

CLC8001i 25 E

CLC8001I-SET 35 E

CLC8001i 35 E

CLC8001I-SET 25 ET

CLC8001i 25 E

CLC8001I-SET 35 ET

CLC8001i 35 E

CLC8001I-SET 25 ES

CLC8001i 25 E

CLC8001I-SET 35 ES

CLC8001i 35 E

CLC8001I-SET 25 ER

CLC8001i 25 E

CLC8001I-SET 35 ER

CLC8001i 35 E

Широчина

CLC8001I-SET 25 E

800 mm

CLC8001I-SET 35 E

800 mm

CLC8001I-SET 25 ET

800 mm

CLC8001I-SET 35 ET

800 mm

CLC8001I-SET 25 ES

800 mm

CLC8001I-SET 35 ES

800 mm

CLC8001I-SET 25 ER

800 mm

CLC8001I-SET 35 ER

800 mm

Височина

CLC8001I-SET 25 E

630 mm

CLC8001I-SET 35 E

630 mm

CLC8001I-SET 25 ET

630 mm

CLC8001I-SET 35 ET

630 mm

CLC8001I-SET 25 ES

630 mm

CLC8001I-SET 35 ES

630 mm

CLC8001I-SET 25 ER

630 mm

CLC8001I-SET 35 ER

630 mm

Дълбочина

CLC8001I-SET 25 E

300 mm

CLC8001I-SET 35 E

300 mm

CLC8001I-SET 25 ET

300 mm

CLC8001I-SET 35 ET

300 mm

CLC8001I-SET 25 ES

300 mm

CLC8001I-SET 35 ES

300 mm

CLC8001I-SET 25 ER

300 mm

CLC8001I-SET 35 ER

300 mm

Макс. работна температура охлаждане

CLC8001I-SET 25 E

48°C

CLC8001I-SET 35 E

48°C

CLC8001I-SET 25 ET

48°C

CLC8001I-SET 35 ET

48°C

CLC8001I-SET 25 ES

48°C

CLC8001I-SET 35 ES

48°C

CLC8001I-SET 25 ER

48°C

CLC8001I-SET 35 ER

48°C

Мин. работна температура охлаждане

CLC8001I-SET 25 E

-10°C

CLC8001I-SET 35 E

-10°C

CLC8001I-SET 25 ET

-10°C

CLC8001I-SET 35 ET

-10°C

CLC8001I-SET 25 ES

-10°C

CLC8001I-SET 35 ES

-10°C

CLC8001I-SET 25 ER

-10°C

CLC8001I-SET 35 ER

-10°C

Макс. работна температура отопление

CLC8001I-SET 25 E

24°C

CLC8001I-SET 35 E

24°C

CLC8001I-SET 25 ET

24°C

CLC8001I-SET 35 ET

24°C

CLC8001I-SET 25 ES

24°C

CLC8001I-SET 35 ES

24°C

CLC8001I-SET 25 ER

24°C

CLC8001I-SET 35 ER

24°C

Мин. работна температура отопление

CLC8001I-SET 25 E

-15°C

CLC8001I-SET 35 E

-15°C

CLC8001I-SET 25 ET

-15°C

CLC8001I-SET 35 ET

-15°C

CLC8001I-SET 25 ES

-15°C

CLC8001I-SET 35 ES

-15°C

CLC8001I-SET 25 ER

-15°C

CLC8001I-SET 35 ER

-15°C

Съдържа флуорирани парникови газове

CLC8001I-SET 25 E

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

CLC8001I-SET 35 E

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

CLC8001I-SET 25 ET

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

CLC8001I-SET 35 ET

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

CLC8001I-SET 25 ES

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

CLC8001I-SET 35 ES

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

CLC8001I-SET 25 ER

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

CLC8001I-SET 35 ER

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

Количество за пълнене на хладилен агент

CLC8001I-SET 25 E

1,1 kg

CLC8001I-SET 35 E

1,1 kg

CLC8001I-SET 25 ET

1,1 kg

CLC8001I-SET 35 ET

1,1 kg

CLC8001I-SET 25 ES

1,1 kg

CLC8001I-SET 35 ES

1,1 kg

CLC8001I-SET 25 ER

1,1 kg

CLC8001I-SET 35 ER

1,1 kg

GWP на хладилния агент

CLC8001I-SET 25 E

675 kgCO2eq

CLC8001I-SET 35 E

675 kgCO2eq

CLC8001I-SET 25 ET

675 kgCO2eq

CLC8001I-SET 35 ET

675 kgCO2eq

CLC8001I-SET 25 ES

675 kgCO2eq

CLC8001I-SET 35 ES

675 kgCO2eq

CLC8001I-SET 25 ER

675 kgCO2eq

CLC8001I-SET 35 ER

675 kgCO2eq

CO₂ еквивалент

CLC8001I-SET 25 E

0,743 tCO2eq

CLC8001I-SET 35 E

0,743 tCO2eq

CLC8001I-SET 25 ET

0,743 tCO2eq

CLC8001I-SET 35 ET

0,743 tCO2eq

CLC8001I-SET 25 ES

0,743 tCO2eq

CLC8001I-SET 35 ES

0,743 tCO2eq

CLC8001I-SET 25 ER

0,743 tCO2eq

CLC8001I-SET 35 ER

0,743 tCO2eq

Херметично затворено оборудване?

CLC8001I-SET 25 E

нехерметически затворен(о)

CLC8001I-SET 35 E

нехерметически затворен(о)

CLC8001I-SET 25 ET

нехерметически затворен(о)

CLC8001I-SET 35 ET

нехерметически затворен(о)

CLC8001I-SET 25 ES

нехерметически затворен(о)

CLC8001I-SET 35 ES

нехерметически затворен(о)

CLC8001I-SET 25 ER

нехерметически затворен(о)

CLC8001I-SET 35 ER

нехерметически затворен(о)

Номер за поръчка

CLC8001I-SET 25 E

7733701643

CLC8001I-SET 35 E

7733701648

CLC8001I-SET 25 ET

7733701643

CLC8001I-SET 35 ET

7733701648

CLC8001I-SET 25 ES

7733701643

CLC8001I-SET 35 ES

7733701648

CLC8001I-SET 25 ER

7733701643

CLC8001I-SET 35 ER

7733701648

Вътрешно тяло
Обозначение на типа

CLC8001I-SET 25 E

CLC8001i-W 25 E

CLC8001I-SET 35 E

CLC8001i-W 35 E

CLC8001I-SET 25 ET

CLC8001i-W 25 ET

CLC8001I-SET 35 ET

CLC8001i-W 35 ET

CLC8001I-SET 25 ES

CLC8001i-W 25 ES

CLC8001I-SET 35 ES

CLC8001i-W 35 ES

CLC8001I-SET 25 ER

CLC8001i-W 25 ER

CLC8001I-SET 35 ER

CLC8001i-W 35 ER

Широчина

CLC8001I-SET 25 E

879 mm

CLC8001I-SET 35 E

879 mm

CLC8001I-SET 25 ET

879 mm

CLC8001I-SET 35 ET

879 mm

CLC8001I-SET 25 ES

879 mm

CLC8001I-SET 35 ES

879 mm

CLC8001I-SET 25 ER

879 mm

CLC8001I-SET 35 ER

879 mm

Височина

CLC8001I-SET 25 E

289 mm

CLC8001I-SET 35 E

289 mm

CLC8001I-SET 25 ET

289 mm

CLC8001I-SET 35 ET

289 mm

CLC8001I-SET 25 ES

289 mm

CLC8001I-SET 35 ES

289 mm

CLC8001I-SET 25 ER

289 mm

CLC8001I-SET 35 ER

289 mm

Дълбочина

CLC8001I-SET 25 E

229 mm

CLC8001I-SET 35 E

229 mm

CLC8001I-SET 25 ET

229 mm

CLC8001I-SET 35 ET

229 mm

CLC8001I-SET 25 ES

229 mm

CLC8001I-SET 35 ES

229 mm

CLC8001I-SET 25 ER

229 mm

CLC8001I-SET 35 ER

229 mm

Макс. работна температура охлаждане

CLC8001I-SET 25 E

32°C

CLC8001I-SET 35 E

32°C

CLC8001I-SET 25 ET

32°C

CLC8001I-SET 35 ET

32°C

CLC8001I-SET 25 ES

32°C

CLC8001I-SET 35 ES

32°C

CLC8001I-SET 25 ER

32°C

CLC8001I-SET 35 ER

32°C

Мин. работна температура охлаждане

CLC8001I-SET 25 E

16°C

CLC8001I-SET 35 E

16°C

CLC8001I-SET 25 ET

16°C

CLC8001I-SET 35 ET

16°C

CLC8001I-SET 25 ES

16°C

CLC8001I-SET 35 ES

16°C

CLC8001I-SET 25 ER

16°C

CLC8001I-SET 35 ER

16°C

Макс. работна температура отопление

CLC8001I-SET 25 E

30°C

CLC8001I-SET 35 E

30°C

CLC8001I-SET 25 ET

30°C

CLC8001I-SET 35 ET

30°C

CLC8001I-SET 25 ES

30°C

CLC8001I-SET 35 ES

30°C

CLC8001I-SET 25 ER

30°C

CLC8001I-SET 35 ER

30°C

Мин. работна температура отопление

CLC8001I-SET 25 E

0°C

CLC8001I-SET 35 E

0°C

CLC8001I-SET 25 ET

0°C

CLC8001I-SET 35 ET

0°C

CLC8001I-SET 25 ES

0°C

CLC8001I-SET 35 ES

0°C

CLC8001I-SET 25 ER

0°C

CLC8001I-SET 35 ER

0°C

Охлаждаща мощност

CLC8001I-SET 25 E

2,5 kW

CLC8001I-SET 35 E

3,5 kW

CLC8001I-SET 25 ET

2,5 kW

CLC8001I-SET 35 ET

3,5 kW

CLC8001I-SET 25 ES

2,5 kW

CLC8001I-SET 35 ES

3,5 kW

CLC8001I-SET 25 ER

2,5 kW

CLC8001I-SET 35 ER

3,5 kW

Отоплителна мощност

CLC8001I-SET 25 E

3,2 kW

CLC8001I-SET 35 E

4,2 kW

CLC8001I-SET 25 ET

3,2 kW

CLC8001I-SET 35 ET

4,2 kW

CLC8001I-SET 25 ES

3,2 kW

CLC8001I-SET 35 ES

4,2 kW

CLC8001I-SET 25 ER

3,2 kW

CLC8001I-SET 35 ER

4,2 kW

Номер за поръчка

CLC8001I-SET 25 E

7733701639

CLC8001I-SET 35 E

7733701644

CLC8001I-SET 25 ET

7733701640

CLC8001I-SET 35 ET

7733701645

CLC8001I-SET 25 ES

7733701641

CLC8001I-SET 35 ES

7733701646

CLC8001I-SET 25 ER

7733701642

CLC8001I-SET 35 ER

7733701647