Обратно към продукта

Сравнение на варианти

Сравнение на варианти (0)
Покажи всички (0)
Име на продукта

CL6001I-SET 26 WE

Climate 6000i

CL6001I-SET 35 WE

Climate 6000i

CL6001I-SET 53 WE

Climate 6000i

CL6001I-SET 70 WE

Climate 6000i

Обозначение на типа

CL6001I-SET 26 WE

CL6001I-SET 26 WE

CL6001I-SET 35 WE

CL6001I-SET 35 WE

CL6001I-SET 53 WE

CL6001I-SET 53 WE

CL6001I-SET 70 WE

CL6001I-SET 70 WE

Всички технически документи

CL6001I-SET 26 WE

CL6001I-SET 35 WE

CL6001I-SET 53 WE

CL6001I-SET 70 WE

ErP
Етикет с енергийната ефективност

CL6001I-SET 26 WE

CL6001I-SET 35 WE

CL6001I-SET 53 WE

CL6001I-SET 70 WE

Продуктов фиш

CL6001I-SET 26 WE

CL6001I-SET 35 WE

CL6001I-SET 53 WE

CL6001I-SET 70 WE

Ниво на звуковата мощност вътрешен модул охлаждане

CL6001I-SET 26 WE

58 dB

CL6001I-SET 35 WE

59 dB

CL6001I-SET 53 WE

59 dB

CL6001I-SET 70 WE

65 dB

Ниво на звуковата мощност външен модул охлаждане

CL6001I-SET 26 WE

64 dB

CL6001I-SET 35 WE

65 dB

CL6001I-SET 53 WE

65 dB

CL6001I-SET 70 WE

68 dB

Ниво на звуковата мощност вътрешен модул отопление

CL6001I-SET 26 WE

58 dB

CL6001I-SET 35 WE

59 dB

CL6001I-SET 53 WE

59 dB

CL6001I-SET 70 WE

65 dB

Ниво на звуковата мощност външен модул отопление

CL6001I-SET 26 WE

64 dB

CL6001I-SET 35 WE

65 dB

CL6001I-SET 53 WE

65 dB

CL6001I-SET 70 WE

68 dB

SEER

CL6001I-SET 26 WE

8,6

CL6001I-SET 35 WE

8,5

CL6001I-SET 53 WE

8,5

CL6001I-SET 70 WE

8,5

Клас на енергийна ефективност охлаждане

CL6001I-SET 26 WE

A+++

CL6001I-SET 35 WE

A+++

CL6001I-SET 53 WE

A+++

CL6001I-SET 70 WE

A+++

Номинална мощност (охлаждане)

CL6001I-SET 26 WE

2,6 kW

CL6001I-SET 35 WE

3,5 kW

CL6001I-SET 53 WE

5,3 kW

CL6001I-SET 70 WE

7,0 kW

SCOP

CL6001I-SET 26 WE

4,6

CL6001I-SET 35 WE

4,6

CL6001I-SET 53 WE

4,3

CL6001I-SET 70 WE

4,2

Клас на енергийна ефективност отопление

CL6001I-SET 26 WE

A++

CL6001I-SET 35 WE

A++

CL6001I-SET 53 WE

A+

CL6001I-SET 70 WE

A+

Номинална мощност (отопление)

CL6001I-SET 26 WE

2,4 kW

CL6001I-SET 35 WE

2,4 kW

CL6001I-SET 53 WE

4,3 kW

CL6001I-SET 70 WE

5,0 kW

Номинален въздушен поток (отвътре)

CL6001I-SET 26 WE

530 m³/h

CL6001I-SET 35 WE

560 m³/h

CL6001I-SET 53 WE

685 m³/h

CL6001I-SET 70 WE

1092 m³/h

Номинален въздушен поток (отвън)

CL6001I-SET 26 WE

2200 m³/h

CL6001I-SET 35 WE

2200 m³/h

CL6001I-SET 53 WE

3500 m³/h

CL6001I-SET 70 WE

3500 m³/h

Номер за поръчка

CL6001I-SET 26 WE

7733701843

CL6001I-SET 35 WE

7733701844

CL6001I-SET 53 WE

7733701845

CL6001I-SET 70 WE

7733701846

Външно тяло
Обозначение на типа

CL6001I-SET 26 WE

CL6001i 26 E

CL6001I-SET 35 WE

CL6001i 35 E

CL6001I-SET 53 WE

CL6001i 53 E

CL6001I-SET 70 WE

CL6001i 70 E

Широчина

CL6001I-SET 26 WE

805 mm

CL6001I-SET 35 WE

805 mm

CL6001I-SET 53 WE

890 mm

CL6001I-SET 70 WE

890 mm

Височина

CL6001I-SET 26 WE

554 mm

CL6001I-SET 35 WE

554 mm

CL6001I-SET 53 WE

673 mm

CL6001I-SET 70 WE

673 mm

Дълбочина

CL6001I-SET 26 WE

330 mm

CL6001I-SET 35 WE

330 mm

CL6001I-SET 53 WE

342 mm

CL6001I-SET 70 WE

342 mm

Макс. работна температура охлаждане

CL6001I-SET 26 WE

50°C

CL6001I-SET 35 WE

50°C

CL6001I-SET 53 WE

50°C

CL6001I-SET 70 WE

50°C

Мин. работна температура охлаждане

CL6001I-SET 26 WE

15°C

CL6001I-SET 35 WE

15°C

CL6001I-SET 53 WE

15°C

CL6001I-SET 70 WE

15°C

Макс. работна температура отопление

CL6001I-SET 26 WE

24°C

CL6001I-SET 35 WE

24°C

CL6001I-SET 53 WE

24°C

CL6001I-SET 70 WE

24°C

Мин. работна температура отопление

CL6001I-SET 26 WE

-20°C

CL6001I-SET 35 WE

-20°C

CL6001I-SET 53 WE

-20°C

CL6001I-SET 70 WE

-20°C

Съдържа флуорирани парникови газове

CL6001I-SET 26 WE

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

CL6001I-SET 35 WE

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

CL6001I-SET 53 WE

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

CL6001I-SET 70 WE

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

Количество за пълнене на хладилен агент

CL6001I-SET 26 WE

0,69 kg

CL6001I-SET 35 WE

0,69 kg

CL6001I-SET 53 WE

1,1 kg

CL6001I-SET 70 WE

1,5 kg

GWP на хладилния агент

CL6001I-SET 26 WE

675 kgCO2eq

CL6001I-SET 35 WE

675 kgCO2eq

CL6001I-SET 53 WE

675 kgCO2eq

CL6001I-SET 70 WE

675 kgCO2eq

CO₂ еквивалент

CL6001I-SET 26 WE

0,466 tCO2eq

CL6001I-SET 35 WE

0,466 tCO2eq

CL6001I-SET 53 WE

0,743 tCO2eq

CL6001I-SET 70 WE

1,013 tCO2eq

Херметично затворено оборудване?

CL6001I-SET 26 WE

нехерметически затворен(о)

CL6001I-SET 35 WE

нехерметически затворен(о)

CL6001I-SET 53 WE

нехерметически затворен(о)

CL6001I-SET 70 WE

нехерметически затворен(о)

Номер за поръчка

CL6001I-SET 26 WE

7733701807

CL6001I-SET 35 WE

7733701809

CL6001I-SET 53 WE

7733701811

CL6001I-SET 70 WE

7733701813

Вътрешно тяло
Обозначение на типа

CL6001I-SET 26 WE

CL6001IU W 26 E

CL6001I-SET 35 WE

CL6001iU W 35 E

CL6001I-SET 53 WE

CL6001iU W 53 E

CL6001I-SET 70 WE

CL6001iU W 70 E

Широчина

CL6001I-SET 26 WE

795 mm

CL6001I-SET 35 WE

795 mm

CL6001I-SET 53 WE

965 mm

CL6001I-SET 70 WE

1140 mm

Височина

CL6001I-SET 26 WE

295 mm

CL6001I-SET 35 WE

295 mm

CL6001I-SET 53 WE

319 mm

CL6001I-SET 70 WE

370 mm

Дълбочина

CL6001I-SET 26 WE

225 mm

CL6001I-SET 35 WE

225 mm

CL6001I-SET 53 WE

239 mm

CL6001I-SET 70 WE

275 mm

Макс. работна температура охлаждане

CL6001I-SET 26 WE

32°C

CL6001I-SET 35 WE

32°C

CL6001I-SET 53 WE

32°C

CL6001I-SET 70 WE

32°C

Мин. работна температура охлаждане

CL6001I-SET 26 WE

16°C

CL6001I-SET 35 WE

16°C

CL6001I-SET 53 WE

16°C

CL6001I-SET 70 WE

16°C

Макс. работна температура отопление

CL6001I-SET 26 WE

30°C

CL6001I-SET 35 WE

30°C

CL6001I-SET 53 WE

30°C

CL6001I-SET 70 WE

30°C

Мин. работна температура отопление

CL6001I-SET 26 WE

0°C

CL6001I-SET 35 WE

0°C

CL6001I-SET 53 WE

0°C

CL6001I-SET 70 WE

0°C

Охлаждаща мощност

CL6001I-SET 26 WE

2,6 kW

CL6001I-SET 35 WE

3,5 kW

CL6001I-SET 53 WE

5,3 kW

CL6001I-SET 70 WE

7 kW

Отоплителна мощност

CL6001I-SET 26 WE

3 kW

CL6001I-SET 35 WE

3,9 kW

CL6001I-SET 53 WE

5,6 kW

CL6001I-SET 70 WE

7,5 kW

Номер за поръчка

CL6001I-SET 26 WE

7733701806

CL6001I-SET 35 WE

7733701808

CL6001I-SET 53 WE

7733701810

CL6001I-SET 70 WE

7733701812