Обратно към продукта

Сравнение на варианти

Сравнение на варианти (0)
Покажи всички (0)
Ръководство за монтаж и експлоатация
ErP
Етикет с енергийната ефективност
Продуктов фиш
A2W35 отопление, 60 % натоварване

ODU Split 8

5,2 kW

ODU Split 11s

7,5 kW

ODU Split 11t

7,5 kW

ODU Split 13s

8,5 kW

ODU Split 13t

8,5 kW

ODU Split 15s

9,5 kW

ODU Split 15t

9,5 kW

A2W35 60 % натоварване

ODU Split 8

3,5

ODU Split 11s

3,6

ODU Split 11t

3,6

ODU Split 13s

3,5

ODU Split 13t

3,5

ODU Split 15s

3,5

ODU Split 15t

3,5

A7W35 отопление, 100 % натоварване

ODU Split 8

7,2 kW

ODU Split 11s

10 kW

ODU Split 11t

10 kW

ODU Split 13s

11 kW

ODU Split 13t

11 kW

ODU Split 15s

12,5 kW

ODU Split 15t

12,5 kW

A7W35 отопление, 40 % натоварване

ODU Split 8

9 kW

ODU Split 11s

12,2 kW

ODU Split 11t

12,2 kW

ODU Split 13s

14,4 kW

ODU Split 13t

14,4 kW

ODU Split 15s

15,8 kW

ODU Split 15t

15,8 kW

A7W35 100 % натоварване

ODU Split 8

2,6

ODU Split 11s

2,7

ODU Split 11t

2,7

ODU Split 13s

2,7

ODU Split 13t

2,7

ODU Split 15s

2,7

ODU Split 15t

2,7

A7W35 40 % натоварване

ODU Split 8

4,8

ODU Split 11s

4,4

ODU Split 11t

4,4

ODU Split 13s

4,4

ODU Split 13t

4,4

ODU Split 15s

4,41

ODU Split 15t

4,41

EER

ODU Split 8

3,3

ODU Split 11s

3,3

ODU Split 11t

3,3

ODU Split 13s

3,3

ODU Split 13t

3,3

ODU Split 15s

3,3

ODU Split 15t

3,3

Електрическа връзка

ODU Split 8

230 (1N) / 50 V AC/Hz

ODU Split 11s

230 (1N) / 50 V AC/Hz

ODU Split 11t

400 (3N) / 50 V AC/Hz

ODU Split 13s

230 (1N) / 50 V AC/Hz

ODU Split 13t

400 (3N) / 50 V AC/Hz

ODU Split 15s

230 (1N) / 50 V AC/Hz

ODU Split 15t

400 (3N) / 50 V AC/Hz

Флуорирани парникови газове

ODU Split 8

ODU Split 11s

ODU Split 11t

ODU Split 13s

ODU Split 13t

ODU Split 15s

ODU Split 15t

Херметически затворен

ODU Split 8

ODU Split 11s

ODU Split 11t

ODU Split 13s

ODU Split 13t

ODU Split 15s

ODU Split 15t

Охлаждаща мощност A35W18 EN 14511

ODU Split 8

9 kW

ODU Split 11s

12 kW

ODU Split 11t

12 kW

ODU Split 13s

14 kW

ODU Split 13t

14 kW

ODU Split 15s

15 kW

ODU Split 15t

15 kW

Маса

ODU Split 8

60 kg

ODU Split 11s

94 kg

ODU Split 11t

96 kg

ODU Split 13s

94 kg

ODU Split 13t

96 kg

ODU Split 15s

94 kg

ODU Split 15t

96 kg

Маса топлоносител R-410A

ODU Split 8

1,6 kg

ODU Split 11s

2,3 kg

ODU Split 11t

2,5 kg

ODU Split 13s

2,3 kg

ODU Split 13t

2,3 kg

ODU Split 15s

2,3 kg

ODU Split 15t

2,3 kg

Макс. температура на подаването

ODU Split 8

55°C

ODU Split 11s

55°C

ODU Split 11t

55°C

ODU Split 13s

55°C

ODU Split 13t

55°C

ODU Split 15s

55°C

ODU Split 15t

55°C

Размер на предпазителя

ODU Split 8

16 A

ODU Split 11s

32 A

ODU Split 11t

39 A

ODU Split 13s

32 A

ODU Split 13t

39 A

ODU Split 15s

32 A

ODU Split 15t

39 A

Брошура
Спецификация на продукта
Съдържа флуорирани парникови газове

ODU Split 8

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

ODU Split 11s

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

ODU Split 11t

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

ODU Split 13s

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

ODU Split 13t

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

ODU Split 15s

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

ODU Split 15t

Съдържа флуорсъдържащи парникови газове

Количество за пълнене на хладилен агент

ODU Split 8

1,6 kg

ODU Split 11s

2,3 kg

ODU Split 11t

2,3 kg

ODU Split 13s

2,3 kg

ODU Split 13t

2,3 kg

ODU Split 15s

2,3 kg

ODU Split 15t

2,3 kg

GWP на хладилния агент

ODU Split 8

2088 kgCO2eq

ODU Split 11s

2088 kgCO2eq

ODU Split 11t

2088 kgCO2eq

ODU Split 13s

2088 kgCO2eq

ODU Split 13t

2088 kgCO2eq

ODU Split 15s

2088 kgCO2eq

ODU Split 15t

2088 kgCO2eq

CO₂ еквивалент

ODU Split 8

3,341 tCO2eq

ODU Split 11s

4,802 tCO2eq

ODU Split 11t

4,802 tCO2eq

ODU Split 13s

4,802 tCO2eq

ODU Split 13t

4,802 tCO2eq

ODU Split 15s

4,802 tCO2eq

ODU Split 15t

4,802 tCO2eq

Херметично затворено оборудване?

ODU Split 8

нехерметически затворен(о)

ODU Split 11s

нехерметически затворен(о)

ODU Split 11t

нехерметически затворен(о)

ODU Split 13s

нехерметически затворен(о)

ODU Split 13t

нехерметически затворен(о)

ODU Split 15s

нехерметически затворен(о)

ODU Split 15t

нехерметически затворен(о)

Тип хладилен агент

ODU Split 8

R410A

ODU Split 11s

R410A

ODU Split 11t

R410A

ODU Split 13s

R410A

ODU Split 13t

R410A

ODU Split 15s

R410A

ODU Split 15t

R410A

Номер за поръчка

ODU Split 8

8738206021

ODU Split 11s

8738206022

ODU Split 11t

8738206025

ODU Split 13s

8738206023

ODU Split 13t

8738206026

ODU Split 15s

8738206024

ODU Split 15t

8738206027