Обратно към продукта

Сравнение на варианти

Сравнение на варианти (0)
Покажи всички (0)
обозначение на типа

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

GC7000F 75 R 23

Ръководство за монтаж

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Инструкция за експлоатация

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Мин. номинална топлинна мощност (80/60 °C)

GC7000F 100 L 23

15,5 kW

GC7000F 100 R 23

15,5 kW

GC7000F 150 L 23

23,2 kW

GC7000F 150 R 23

23,2 kW

GC7000F 200 L 23

33,7 kW

GC7000F 200 R 23

33,7 kW

GC7000F 250 L 23

38,8 kW

GC7000F 250 R 23

38,8 kW

GC7000F 300 L 23

46,7 kW

GC7000F 300 R 23

46,7 kW

GC7000F 75 L 23

15,5 kW

GC7000F 75 R 23

15,5 kW

Макс. номинална топлинна мощност (80/60 °C)

GC7000F 100 L 23

69,4 kW

GC7000F 100 R 23

69,4 kW

GC7000F 150 L 23

139,8 kW

GC7000F 150 R 23

139,8 kW

GC7000F 200 L 23

186,1 kW

GC7000F 200 R 23

186,1 kW

GC7000F 250 L 23

232,9 kW

GC7000F 250 R 23

232,9 kW

GC7000F 300 L 23

280 kW

GC7000F 300 R 23

280 kW

GC7000F 75 L 23

69,4 kW

GC7000F 75 R 23

69,4 kW

Макс. номинална топлинна мощност (50/30 °C)

GC7000F 100 L 23

75 kW

GC7000F 100 R 23

75 kW

GC7000F 150 L 23

150 kW

GC7000F 150 R 23

150 kW

GC7000F 200 L 23

200 kW

GC7000F 200 R 23

200 kW

GC7000F 250 L 23

250 kW

GC7000F 250 R 23

250 kW

GC7000F 300 L 23

300 kW

GC7000F 300 R 23

300 kW

GC7000F 75 L 23

75 kW

GC7000F 75 R 23

75 kW

При 30 % от номиналната топлинна мощност и нискотемпературен режим

GC7000F 100 L 23

31,0 kW

GC7000F 100 R 23

31,0 kW

GC7000F 150 L 23

46,5 kW

GC7000F 150 R 23

46,5 kW

GC7000F 200 L 23

62,1 kW

GC7000F 200 R 23

62,1 kW

GC7000F 250 L 23

77,7 kW

GC7000F 250 R 23

77,7 kW

GC7000F 300 L 23

93,0 kW

GC7000F 300 R 23

93,0 kW

GC7000F 75 L 23

23,1 kW

GC7000F 75 R 23

23,1 kW

Макс. температура на подаване

GC7000F 100 L 23

91°C

GC7000F 100 R 23

91°C

GC7000F 150 L 23

91°C

GC7000F 150 R 23

91°C

GC7000F 200 L 23

91°C

GC7000F 200 R 23

91°C

GC7000F 250 L 23

91°C

GC7000F 250 R 23

91°C

GC7000F 300 L 23

91°C

GC7000F 300 R 23

91°C

GC7000F 75 L 23

91°C

GC7000F 75 R 23

91°C

Степен на защита (EN 60529)

GC7000F 100 L 23

X0D

GC7000F 100 R 23

X0D

GC7000F 150 L 23

X0D

GC7000F 150 R 23

X0D

GC7000F 200 L 23

X0D

GC7000F 200 R 23

X0D

GC7000F 250 L 23

X0D

GC7000F 250 R 23

X0D

GC7000F 300 L 23

X0D

GC7000F 300 R 23

X0D

GC7000F 75 L 23

X0D

GC7000F 75 R 23

X0D

Макс. консумирана електрическа мощност

GC7000F 100 L 23

83 W

GC7000F 100 R 23

83 W

GC7000F 150 L 23

250 W

GC7000F 150 R 23

250 W

GC7000F 200 L 23

234 W

GC7000F 200 R 23

234 W

GC7000F 250 L 23

298 W

GC7000F 250 R 23

298 W

GC7000F 300 L 23

336 W

GC7000F 300 R 23

336 W

GC7000F 75 L 23

83 W

GC7000F 75 R 23

83 W

Мин. консумирана електрическа мощност

GC7000F 100 L 23

28 W

GC7000F 100 R 23

28 W

GC7000F 150 L 23

40 W

GC7000F 150 R 23

40 W

GC7000F 200 L 23

42 W

GC7000F 200 R 23

42 W

GC7000F 250 L 23

41 W

GC7000F 250 R 23

41 W

GC7000F 300 L 23

48 W

GC7000F 300 R 23

48 W

GC7000F 75 L 23

28 W

GC7000F 75 R 23

28 W

Нетно тегло

GC7000F 100 L 23

132,72 kg

GC7000F 100 R 23

132,72 kg

GC7000F 150 L 23

185,02 kg

GC7000F 150 R 23

185,02 kg

GC7000F 200 L 23

232,22 kg

GC7000F 200 R 23

232,22 kg

GC7000F 250 L 23

259,22 kg

GC7000F 250 R 23

259,22 kg

GC7000F 300 L 23

284,22 kg

GC7000F 300 R 23

284,22 kg

GC7000F 75 L 23

165,349 kg

GC7000F 75 R 23

132,72 kg

широчина

GC7000F 100 L 23

670 mm

GC7000F 100 R 23

670 mm

GC7000F 150 L 23

670 mm

GC7000F 150 R 23

670 mm

GC7000F 200 L 23

670 mm

GC7000F 200 R 23

670 mm

GC7000F 250 L 23

670 mm

GC7000F 250 R 23

670 mm

GC7000F 300 L 23

670 mm

GC7000F 300 R 23

670 mm

GC7000F 75 L 23

670 mm

GC7000F 75 R 23

670 mm

височина

GC7000F 100 L 23

1470 mm

GC7000F 100 R 23

1470 mm

GC7000F 150 L 23

1470 mm

GC7000F 150 R 23

1470 mm

GC7000F 200 L 23

1470 mm

GC7000F 200 R 23

1470 mm

GC7000F 250 L 23

1470 mm

GC7000F 250 R 23

1470 mm

GC7000F 300 L 23

1470 mm

GC7000F 300 R 23

1470 mm

GC7000F 75 L 23

1470 mm

GC7000F 75 R 23

1470 mm

дълбочина

GC7000F 100 L 23

736 mm

GC7000F 100 R 23

736 mm

GC7000F 150 L 23

914 mm

GC7000F 150 R 23

914 mm

GC7000F 200 L 23

1317 mm

GC7000F 200 R 23

1317 mm

GC7000F 250 L 23

1317 mm

GC7000F 250 R 23

1317 mm

GC7000F 300 L 23

1317 mm

GC7000F 300 R 23

1317 mm

GC7000F 75 L 23

736 mm

GC7000F 75 R 23

736 mm

връзка за подаващ тръбопровод към отоплението/връщане

GC7000F 100 L 23

2 Zoll

GC7000F 100 R 23

2 Zoll

GC7000F 150 L 23

DN50 Zoll

GC7000F 150 R 23

DN50 Zoll

GC7000F 200 L 23

DN65 Zoll

GC7000F 200 R 23

DN65 Zoll

GC7000F 250 L 23

DN65 Zoll

GC7000F 250 R 23

DN65 Zoll

GC7000F 300 L 23

DN65 Zoll

GC7000F 300 R 23

DN65 Zoll

GC7000F 75 L 23

2 Zoll

GC7000F 75 R 23

2 Zoll

Тръбно съединение за отработени газове

GC7000F 100 L 23

110 mm

GC7000F 100 R 23

110 mm

GC7000F 150 L 23

160 mm

GC7000F 150 R 23

160 mm

GC7000F 200 L 23

200 mm

GC7000F 200 R 23

200 mm

GC7000F 250 L 23

200 mm

GC7000F 250 R 23

200 mm

GC7000F 300 L 23

200 mm

GC7000F 300 R 23

200 mm

GC7000F 75 L 23

110 mm

GC7000F 75 R 23

110 mm

Извод за тръба за въздух и отработени газове

GC7000F 100 L 23

-99 mm

GC7000F 100 R 23

-99 mm

GC7000F 150 L 23

-99 mm

GC7000F 150 R 23

-99 mm

GC7000F 200 L 23

-99 mm

GC7000F 200 R 23

-99 mm

GC7000F 250 L 23

-99 mm

GC7000F 250 R 23

-99 mm

GC7000F 300 L 23

-99 mm

GC7000F 300 R 23

-99 mm

GC7000F 75 L 23

-99 mm

GC7000F 75 R 23

-99 mm

Присъединяване газ

GC7000F 100 L 23

R 3/4 Zoll

GC7000F 100 R 23

R 3/4 Zoll

GC7000F 150 L 23

R1 1/4 Zoll

GC7000F 150 R 23

R1 1/4 Zoll

GC7000F 200 L 23

R1 1/4 Zoll

GC7000F 200 R 23

R1 1/4 Zoll

GC7000F 250 L 23

R1 1/4 Zoll

GC7000F 250 R 23

R1 1/4 Zoll

GC7000F 300 L 23

R1 1/4 Zoll

GC7000F 300 R 23

R1 1/4 Zoll

GC7000F 75 L 23

R 3/4 Zoll

GC7000F 75 R 23

R 3/4 Zoll

ErP
Етикет с енергийната ефективност

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Продуктов фиш

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Номинална топлинна мощност

GC7000F 100 L 23

93 kW

GC7000F 100 R 23

93 kW

GC7000F 150 L 23

140 kW

GC7000F 150 R 23

140 kW

GC7000F 200 L 23

186 kW

GC7000F 200 R 23

186 kW

GC7000F 250 L 23

233 kW

GC7000F 250 R 23

233 kW

GC7000F 300 L 23

280 kW

GC7000F 300 R 23

280 kW

GC7000F 75 L 23

69 kW

GC7000F 75 R 23

69 kW

Сезонна отоплителна енергийна ефективност

GC7000F 75 L 23

93 %

GC7000F 75 R 23

93 %

H2 Ready

GC7000F 100 L 23

Ja

GC7000F 100 R 23

Ja

GC7000F 150 L 23

Ja

GC7000F 150 R 23

Ja

GC7000F 200 L 23

Ja

GC7000F 200 R 23

Ja

GC7000F 250 L 23

Ja

GC7000F 250 R 23

Ja

GC7000F 300 L 23

Ja

GC7000F 300 R 23

Ja

GC7000F 75 L 23

Ja

GC7000F 75 R 23

Ja

Макс. дял на H2

GC7000F 100 L 23

20

GC7000F 100 R 23

20

GC7000F 150 L 23

20

GC7000F 150 R 23

20

GC7000F 200 L 23

20

GC7000F 200 R 23

20

GC7000F 250 L 23

20

GC7000F 250 R 23

20

GC7000F 300 L 23

20

GC7000F 300 R 23

20

GC7000F 75 L 23

20

GC7000F 75 R 23

20

подходящи горива

GC7000F 100 L 23

Gas

GC7000F 100 R 23

Gas

GC7000F 150 L 23

Gas

GC7000F 150 R 23

Gas

GC7000F 200 L 23

Gas

GC7000F 200 R 23

Gas

GC7000F 250 L 23

Gas

GC7000F 250 R 23

Gas

GC7000F 300 L 23

Gas

GC7000F 300 R 23

Gas

GC7000F 75 L 23

Gas

GC7000F 75 R 23

Gas

Номер за поръчка

GC7000F 100 L 23

7736603155

GC7000F 100 R 23

7736603149

GC7000F 150 L 23

7736603156

GC7000F 150 R 23

7736603150

GC7000F 200 L 23

7736603157

GC7000F 200 R 23

7736603151

GC7000F 250 L 23

7736603158

GC7000F 250 R 23

7736603152

GC7000F 300 L 23

7736603159

GC7000F 300 R 23

7736603153

GC7000F 75 L 23

7736603154

GC7000F 75 R 23

7736603148

Сезонна отоплителна енергийна ефективност
Сезонна отоплителна енергийна ефективност
Сезонна отоплителна енергийна ефективност
Сезонна отоплителна енергийна ефективност
Сезонна отоплителна енергийна ефективност
Сезонна отоплителна енергийна ефективност
Сезонна отоплителна енергийна ефективност
Сезонна отоплителна енергийна ефективност
Сезонна отоплителна енергийна ефективност