Natrag na proizvod

Usporedba varijante

Usporedba varijanti (0)
Pokaži sve (0)
vrsta proizvoda

CS3400iAWS 4 OR-S

CS3400iAWS 4 OR-S

CS3400iAWS 6 OR-S

CS3400iAWS 6 OR-S

CS3400iAWS 8 OR-S

CS3400iAWS 8 OR-S

CS3400iAWS 10 OR-S

CS3400iAWS 10 OR-S

CS3400iAWS 12 OR-S

CS3400iAWS 12 OR-S

CS3400iAWS 14 OR-S

CS3400iAWS 14 OR-S

CS3400iAWS 10 OR-T

CS3400iAWS 10 OR-T

CS3400iAWS 12 OR-T

CS3400iAWS 12 OR-T

CS3400iAWS 14 OR-T

CS3400iAWS 14 OR-T

proizvodi za čiji se rad troši energija, ErP
naljepnica s oznakom energetske učinkovitosti

CS3400iAWS 4 OR-S

CS3400iAWS 6 OR-S

CS3400iAWS 8 OR-S

CS3400iAWS 10 OR-S

CS3400iAWS 12 OR-S

CS3400iAWS 14 OR-S

CS3400iAWS 10 OR-T

CS3400iAWS 12 OR-T

CS3400iAWS 14 OR-T

Tehnički list proizvoda

CS3400iAWS 4 OR-S

CS3400iAWS 6 OR-S

CS3400iAWS 8 OR-S

CS3400iAWS 10 OR-S

CS3400iAWS 12 OR-S

CS3400iAWS 14 OR-S

CS3400iAWS 10 OR-T

CS3400iAWS 12 OR-T

CS3400iAWS 14 OR-T

visina

CS3400iAWS 4 OR-S

609 mm

CS3400iAWS 6 OR-S

864 mm

CS3400iAWS 8 OR-S

864 mm

CS3400iAWS 10 OR-S

864 mm

CS3400iAWS 12 OR-S

1262 mm

CS3400iAWS 14 OR-S

1262 mm

CS3400iAWS 10 OR-T

1262 mm

CS3400iAWS 12 OR-T

1262 mm

CS3400iAWS 14 OR-T

1262 mm

širina

CS3400iAWS 4 OR-S

976 mm

CS3400iAWS 6 OR-S

975 mm

CS3400iAWS 8 OR-S

975 mm

CS3400iAWS 10 OR-S

975 mm

CS3400iAWS 12 OR-S

975 mm

CS3400iAWS 14 OR-S

975 mm

CS3400iAWS 10 OR-T

975 mm

CS3400iAWS 12 OR-T

975 mm

CS3400iAWS 14 OR-T

975 mm

dubina

CS3400iAWS 4 OR-S

380 mm

CS3400iAWS 6 OR-S

380 mm

CS3400iAWS 8 OR-S

380 mm

CS3400iAWS 10 OR-S

380 mm

CS3400iAWS 12 OR-S

380 mm

CS3400iAWS 14 OR-S

380 mm

CS3400iAWS 10 OR-T

380 mm

CS3400iAWS 12 OR-T

380 mm

CS3400iAWS 14 OR-T

380 mm

bruto težina

CS3400iAWS 4 OR-S

58

CS3400iAWS 6 OR-S

75

CS3400iAWS 8 OR-S

75

CS3400iAWS 10 OR-S

75

CS3400iAWS 12 OR-S

128

CS3400iAWS 14 OR-S

128

CS3400iAWS 10 OR-T

128

CS3400iAWS 12 OR-T

128

CS3400iAWS 14 OR-T

128

neto težina

CS3400iAWS 4 OR-S

50 kg

CS3400iAWS 6 OR-S

66 kg

CS3400iAWS 8 OR-S

66 kg

CS3400iAWS 10 OR-S

66 kg

CS3400iAWS 12 OR-S

118 kg

CS3400iAWS 14 OR-S

118 kg

CS3400iAWS 10 OR-T

118 kg

CS3400iAWS 12 OR-T

118 kg

CS3400iAWS 14 OR-T

118 kg

Napomena za zaštitu okoliša

CS3400iAWS 4 OR-S

Sadržava fluorirane stakleničke plinove

CS3400iAWS 6 OR-S

Sadržava fluorirane stakleničke plinove

CS3400iAWS 8 OR-S

Sadržava fluorirane stakleničke plinove

CS3400iAWS 10 OR-S

Sadržava fluorirane stakleničke plinove

CS3400iAWS 12 OR-S

Sadržava fluorirane stakleničke plinove

CS3400iAWS 14 OR-S

Sadržava fluorirane stakleničke plinove

CS3400iAWS 10 OR-T

Sadržava fluorirane stakleničke plinove

CS3400iAWS 12 OR-T

Sadržava fluorirane stakleničke plinove

CS3400iAWS 14 OR-T

Sadržava fluorirane stakleničke plinove

Količina punjenja rashladnog sredstva

CS3400iAWS 4 OR-S

R32

CS3400iAWS 6 OR-S

R32

CS3400iAWS 8 OR-S

R32

CS3400iAWS 10 OR-S

R32

CS3400iAWS 12 OR-S

R410A

CS3400iAWS 14 OR-S

R410A

CS3400iAWS 10 OR-T

R410A

CS3400iAWS 12 OR-T

R410A

CS3400iAWS 14 OR-T

R410A

Potencijal globalnog zatopljavanja - GWP

CS3400iAWS 4 OR-S

1,1 kg

CS3400iAWS 6 OR-S

1,3 kg

CS3400iAWS 8 OR-S

1,3 kg

CS3400iAWS 10 OR-S

1,3 kg

CS3400iAWS 12 OR-S

3,2 kg

CS3400iAWS 14 OR-S

3,2 kg

CS3400iAWS 10 OR-T

3,2 kg

CS3400iAWS 12 OR-T

3,2 kg

CS3400iAWS 14 OR-T

3,2 kg

Količina punjenja rashladnog sredstva

CS3400iAWS 4 OR-S

675 kgCO2eq

CS3400iAWS 6 OR-S

675 kgCO2eq

CS3400iAWS 8 OR-S

675 kgCO2eq

CS3400iAWS 10 OR-S

675 kgCO2eq

CS3400iAWS 12 OR-S

2088 kgCO2eq

CS3400iAWS 14 OR-S

2088 kgCO2eq

CS3400iAWS 10 OR-T

2088 kgCO2eq

CS3400iAWS 12 OR-T

2088 kgCO2eq

CS3400iAWS 14 OR-T

2088 kgCO2eq

Vrsta konstrukcije rashladnog kruga

CS3400iAWS 4 OR-S

0,743 tCO2eq

CS3400iAWS 6 OR-S

0,878 tCO2eq

CS3400iAWS 8 OR-S

0,878 tCO2eq

CS3400iAWS 10 OR-S

0,878 tCO2eq

CS3400iAWS 12 OR-S

6,682 tCO2eq

CS3400iAWS 14 OR-S

6,682 tCO2eq

CS3400iAWS 10 OR-T

6,682 tCO2eq

CS3400iAWS 12 OR-T

6,682 tCO2eq

CS3400iAWS 14 OR-T

6,682 tCO2eq

Tip rashladnog sredstva

CS3400iAWS 4 OR-S

nije hermetički zatvorenoo

CS3400iAWS 6 OR-S

nije hermetički zatvorenoo

CS3400iAWS 8 OR-S

nije hermetički zatvorenoo

CS3400iAWS 10 OR-S

nije hermetički zatvorenoo

CS3400iAWS 12 OR-S

nije hermetički zatvorenoo

CS3400iAWS 14 OR-S

nije hermetički zatvorenoo

CS3400iAWS 10 OR-T

nije hermetički zatvorenoo

CS3400iAWS 12 OR-T

nije hermetički zatvorenoo

CS3400iAWS 14 OR-T

nije hermetički zatvorenoo

boja
upute za instalaciju
upute za instaliranje i rukovanje
Kataloški broj

CS3400iAWS 4 OR-S

8750722680

CS3400iAWS 6 OR-S

8750722681

CS3400iAWS 8 OR-S

8750722682

CS3400iAWS 10 OR-S

8750722683

CS3400iAWS 12 OR-S

8750722684

CS3400iAWS 14 OR-S

8750722685

CS3400iAWS 10 OR-T

8750722686

CS3400iAWS 12 OR-T

8750722687

CS3400iAWS 14 OR-T

8750722688