Szeroki zakres modulacji – oszczędności i dłuższa żywotność kotła

Szeroki zakres modulacji – oszczędności i dłuższa żywotność kotła

Wybierając gazowy kocioł kondensacyjny bardzo często stajemy przed dylematem jakiej mocy urządzenie należy zastosować w konkretnym obiekcie. Z jednej strony urządzenie powinno być gotowe do pokrycia maksymalnego zapotrzebowanie na moc cieplną budynku, a z drugiej powinno pracować bezawaryjnie i ekonomicznie również w przypadku zapotrzebowania minimalnego lub zbliżonego do minimalnego.

W przypadku wielu budynków zakres zapotrzebowanie na moc cieplną w w/w przypadkach często sięga od kliku do kilkudziesięciu kW. Największe zróżnicowanie występuje zwykle w nowych budynkach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w których maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby ogrzewania nie przekracza zwykle 14-24 kW a na zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby c.w.u. sięga 24-30 kW. Dodatkowo w tego typu budynkach w okresie jesiennym lub wiosennym, ze względu na temperatury zewnętrzne powietrza, znacznie wyższe od minimalnych w zimie, zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby ogrzewania zmniejsza się nawet do 2-3 kW.

Takie zróżnicowanie oznacza, że zakres zapotrzebowania na moc cieplną często wynosi nawet od ok. 10-15 % do 100 %, zapotrzebowania maksymalnego.

Aby kocioł grzewczy mógł sprostać wymaganiom w/w instalacji powinien mieć możliwość ciągłej pracy zarówno z maksymalną jak i minimalną mocą potrzebną do pokrycia chwilowego zapotrzebowania. Dlatego coraz częściej powszechnie stosowane są kotły o szerokim zakresie modulacji (inaczej o głębokiej modulacji) mocy wynoszącym od ok. 10-15 % do 100 % (od 1:7 do 1:10) mocy maksymalnej.

Zbyt mały zakres modulacji w okresach niskiego zapotrzebowania na moc cieplną powoduje częste starty i zatrzymania pracy kotła lub wręcz tzw. taktowanie. Zwiększona liczba startów i zatrzymań grozi zwiększonym zużycie paliwa gazowego i zmniejszeniem sprawności kotła. Dodatkowo brak płynnej modulacji w całym zakresie mocy zwiększa ryzyko szybszego zużycia niektórych podzespołów kotła. Może na przykład być przyczyną zanieczyszczenia wymiennika ciepła w kotle (nawet w przypadku tzw. wymiennika samoczyszczącego), a w efekcie zmniejszenia jego mocy i sprawności. W skrajnej sytuacji, w przypadku wymienników trudnych do czyszczenia lub nie dających możliwości czyszczenia mechanicznego, może powodować nawet konieczność wymiany tego wartościowego elementu.

Szeroki zakres modulacji kotła pozwala zatem uniknąć podwyższonych kosztów eksploatacyjnych i dyskomfortu związanego z obniżeniem parametrów jego pracy oraz dodatkowymi konserwacjami urządzenia.