Αντλίες θερμότητας

Μια αντλία θερμότητας είναι ένα μηχάνημα που χρησιμοποιεί δωρεάν πηγές ενέργειας από το περιβάλλον για να τη μετατρέψει σε θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό. Υπάρχουν διάφορα συστήματα θέρμανσης με αντλία θερμότητας που αντλούν ενέργεια είτε από τον αέρα, είτε από το έδαφος, είτε από τα υπόγεια ύδατα.

Αντλία θερμότητας: Το νέο σύστημα θέρμανσης για το σπίτι σας

Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού

Xρήση του αέρα ως πηγή ενέργειας: ανακαλύψτε τις αντλίες θερμότητας αέρος-νερού!

  • Ο αέρας του περιβάλλοντος χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας
  • Ευέλικτες και εύκολες στην εγκατάσταση και τη χρήση
  • Συγκριτικά χαμηλό κόστος επένδυσης

Περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού