Επιλεκτικοί ηλιακοί συλλέκτες

Bosch 4000 T / FCC220-V

Bosch 4000 T / FCC220-V

Επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης

  • Ηλιακός συλλέκτης υψηλής απόδοσης
  • Ειδικό γυαλί ασφαλείας 3,2mm
  • Τοποθέτηση έως και 10 συλλέκτες ανά σειρά
  • Κάθετη τοποθέτηση
Περισσότερα