Sídlo společnosti

Bosch Termotechnika s.r.o.

Obchodní divize Junkers Bosch
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10
840 111 190
vytapeni@cz.bosch.com

Registrace v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 121629, IČ 18953573, DIČ CZ18953573