S dva izmjenjivača topline

Spremnici i međuspremnici s dva izmjenjivača topline

Acu Tank AT DUO

Acu Tank AT DUO

Niskotlačni međuspremnik s dva izmjenjivača topline.

 • Raspoloživ u veličinama zapremnine od 400 do 2000 litara
 • Namijenjen za opskrbu toplom vodom kućanstvima koja imaju cjevovodnu mrežu s tlakom do 3 bara
 • "Za korištenje u zatvorenim i grijanim sobama i nije namijenjen za rad u stalno protočnom režimu
 • Električna neizolirano ugrađena magnezijeva anoda
Više detalja

Spremnici i međuspremnici s dva izmjenjivača topline

Acu HP DUO

Acu HP DUO

Spremnici s 2 izmjenjivača za dizalice topline, 8 bar.

 • Za opskrbu tople vode postrojenju, uz uvjet da tlak u vodovodu nije veći od 8 bara
 • Razpoloživ u veličinama zapremnine 200, 300 i 500 litara
 • Izmjenjivač topline mora biti instaliran na zatvorenim sustavima grijanja s pritiscima do 6 bar
 • Namijenjen je za korištenje u zatvorenim i grijanim prostorijama (s temperaturom iznad 4°C)
Više detalja

Spremnici i međuspremnici s dva izmjenjivača topline

Acu Hygienic HB DUO

Acu Hygienic HB DUO

Međuspremnik sa spiralom za protočnu pripremu PTV-a 5,0 m2 i 2 izmjenjivača, 3 bar.

 • Namijenjen za opskrbu toplom vodom u sustav kućanstava radi u tlaku ispod 8 bara
 • Za montažu na sustav centralnog grijanja s pritiskom ispod 3 bara
 • Raspoloživ u veličinama zapremnine od 800 i 1000 litara
 • Namijenjen za rad u zatvorenim, grijanim prostorijama (iznad 4°C)
Više detalja

Spremnici i međuspremnici s dva izmjenjivača topline

Acu Solar AS DUO

Acu Solar AS DUO

Neizravno zagrijavani spremnik, cilindrični, 8 bar s dva izmjenjivača topline.

 • Solarni spremnik s dva izmjenjivača topline
 • Raspoloživ u veličinama zapremnine od 200 do 2000 litara
 • Napravljen za opskrbu tople vode postrojenju, uz uvjet da tlak u vodovodu nije veći od 8 bara
 • Korištenje u zatvorenim i grijanim sobama i nije dizajniran za rad u kontinuiranom protočnom režimu
Više detalja