Natrag na proizvod

Poređenje varijanti

Poređenje varijanti (0)
Показать все (0)
Tip proizvoda

AS 200 DUO / 8 BAR

AS 200 DUO / 8 BAR

AS 300 DUO / 8 BAR

AS 300 DUO / 8 BAR

AS 400 DUO / 8 BAR

AS 400 DUO / 8 BAR

AS 500 DUO / 8 BAR

AS 500 DUO / 8 BAR

AS 800 DUO / 8 BAR

AS 800 DUO / 8 BAR

AS 1000 DUO / 8 BAR

AS 1000 DUO / 8 BAR

AS 1500 DUO / 8 BAR

AS 1500 DUO / 8 BAR

AS 2000 DUO / 8 BAR

AS 2000 DUO / 8 BAR

ErP klasa
Nalepnica za označavanje energetske efikasnosti

AS 200 DUO / 8 BAR

AS 300 DUO / 8 BAR

AS 400 DUO / 8 BAR

AS 500 DUO / 8 BAR

AS 800 DUO / 8 BAR

AS 1000 DUO / 8 BAR

AS 1500 DUO / 8 BAR

AS 2000 DUO / 8 BAR

Tehnički list proizvoda

AS 200 DUO / 8 BAR

AS 300 DUO / 8 BAR

AS 400 DUO / 8 BAR

AS 500 DUO / 8 BAR

AS 800 DUO / 8 BAR

AS 1000 DUO / 8 BAR

AS 1500 DUO / 8 BAR

AS 2000 DUO / 8 BAR

Visina
Prečnik, sa termičkom izolacijom
Neto težina

AS 200 DUO / 8 BAR

70 kg

AS 300 DUO / 8 BAR

100 kg

AS 400 DUO / 8 BAR

130 kg

AS 500 DUO / 8 BAR

158 kg

AS 800 DUO / 8 BAR

252 kg

AS 1000 DUO / 8 BAR

279 kg

AS 1500 DUO / 8 BAR

421 kg

AS 2000 DUO / 8 BAR

501 kg

Toplotni gubici mirovanja

AS 200 DUO / 8 BAR

59,2 W

AS 300 DUO / 8 BAR

72,4 W

AS 400 DUO / 8 BAR

90,5 W

AS 500 DUO / 8 BAR

94,5 W

AS 800 DUO / 8 BAR

213,2 W

AS 1000 DUO / 8 BAR

230,5 W

AS 1500 DUO / 8 BAR

272,5 W

AS 2000 DUO / 8 BAR

346,4 W

Zapremina akumulacionog bojlera

AS 200 DUO / 8 BAR

192,0 l

AS 300 DUO / 8 BAR

279,0 l

AS 400 DUO / 8 BAR

388,0 l

AS 500 DUO / 8 BAR

472,0 l

AS 800 DUO / 8 BAR

757,0 l

AS 1000 DUO / 8 BAR

932,0 l

AS 1500 DUO / 8 BAR

1414,0 l

AS 2000 DUO / 8 BAR

1822,0 l

Toplotni gubici održavanja toplote
Nominalna zapremina
Uputstvo za instalaciju
Broj artikla

AS 200 DUO / 8 BAR

7735500128

AS 300 DUO / 8 BAR

7735500129

AS 400 DUO / 8 BAR

7735500130

AS 500 DUO / 8 BAR

7735500131

AS 800 DUO / 8 BAR

7735500132

AS 1000 DUO / 8 BAR

7735500133

AS 1500 DUO / 8 BAR

7735500134

AS 2000 DUO / 8 BAR

7735500135

Da li je potrebna pomoć?