Električni kotlovi

Idealno rešenje ukoliko želite savremeni način grejanja na struju

Električni kotlovi

Tronic Heat 3500

Tronic Heat 3500

Za konstantno snadbevanje toplotnom energijom i pripremu tople vode, potreban vam je samo električni prikključak

  • Dostupan sa snagom grejanja: 4, 6, 9,12,15,18 i 24 kW
  • porodičnu kuću: stan
  • Primenjuje se za novogradnju i modernizaciju sistema grejanja
  • Montaža: zidna
Više informacija
Da li je potrebna pomoć?