Natrag na proizvod

Poređenje varijanti

Poređenje varijanti (0)
Показать все (0)
Naziv proizvoda

CLC8001I-SET 25 E

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 25 ER

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 25 ES

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 25 ET

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 35 E

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 35 ER

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 35 ES

Climate Class 8000i

CLC8001I-SET 35 ET

Climate Class 8000i

Tip proizvoda

CLC8001I-SET 25 E

CLC8001I-SET 25 E

CLC8001I-SET 25 ER

CLC8001I-SET 25 ER

CLC8001I-SET 25 ES

CLC8001I-SET 25 ES

CLC8001I-SET 25 ET

CLC8001I-SET 25 ET

CLC8001I-SET 35 E

CLC8001I-SET 35 E

CLC8001I-SET 35 ER

CLC8001I-SET 35 ER

CLC8001I-SET 35 ES

CLC8001I-SET 35 ES

CLC8001I-SET 35 ET

CLC8001I-SET 35 ET

ErP klasa
Nalepnica za označavanje energetske efikasnosti

CLC8001I-SET 25 E

CLC8001I-SET 25 ER

CLC8001I-SET 25 ES

CLC8001I-SET 25 ET

CLC8001I-SET 35 E

CLC8001I-SET 35 ER

CLC8001I-SET 35 ES

CLC8001I-SET 35 ET

Tehnički list proizvoda

CLC8001I-SET 25 E

CLC8001I-SET 25 ER

CLC8001I-SET 25 ES

CLC8001I-SET 25 ET

CLC8001I-SET 35 E

CLC8001I-SET 35 ER

CLC8001I-SET 35 ES

CLC8001I-SET 35 ET

Nivo zvučne snage unutrašnje jedinice za hlađenje

CLC8001I-SET 25 E

57 dB

CLC8001I-SET 25 ER

57 dB

CLC8001I-SET 25 ES

57 dB

CLC8001I-SET 25 ET

57 dB

CLC8001I-SET 35 E

59 dB

CLC8001I-SET 35 ER

59 dB

CLC8001I-SET 35 ES

59 dB

CLC8001I-SET 35 ET

59 dB

Nivo zvučne snage spoljašnje jedinice za hlađenje

CLC8001I-SET 25 E

57 dB

CLC8001I-SET 25 ER

57 dB

CLC8001I-SET 25 ES

57 dB

CLC8001I-SET 25 ET

57 dB

CLC8001I-SET 35 E

61 dB

CLC8001I-SET 35 ER

61 dB

CLC8001I-SET 35 ES

61 dB

CLC8001I-SET 35 ET

61 dB

Nivo zvučne snage unutrašnje jedinice za grejanje

CLC8001I-SET 25 E

57 dB

CLC8001I-SET 25 ER

57 dB

CLC8001I-SET 25 ES

57 dB

CLC8001I-SET 25 ET

57 dB

CLC8001I-SET 35 E

59 dB

CLC8001I-SET 35 ER

59 dB

CLC8001I-SET 35 ES

59 dB

CLC8001I-SET 35 ET

59 dB

Nivo zvučne snage spoljašnje jedinice za grejanje

CLC8001I-SET 25 E

57 dB

CLC8001I-SET 25 ER

57 dB

CLC8001I-SET 25 ES

57 dB

CLC8001I-SET 25 ET

57 dB

CLC8001I-SET 35 E

61 dB

CLC8001I-SET 35 ER

61 dB

CLC8001I-SET 35 ES

61 dB

CLC8001I-SET 35 ET

61 dB

Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)

CLC8001I-SET 25 E

8,5

CLC8001I-SET 25 ER

8,5

CLC8001I-SET 25 ES

8,5

CLC8001I-SET 25 ET

8,5

CLC8001I-SET 35 E

8,5

CLC8001I-SET 35 ER

8,5

CLC8001I-SET 35 ES

8,5

CLC8001I-SET 35 ET

8,5

Klasa energetske efikasnosti za hlađenje

CLC8001I-SET 25 E

A+++

CLC8001I-SET 25 ER

A+++

CLC8001I-SET 25 ES

A+++

CLC8001I-SET 25 ET

A+++

CLC8001I-SET 35 E

A+++

CLC8001I-SET 35 ER

A+++

CLC8001I-SET 35 ES

A+++

CLC8001I-SET 35 ET

A+++

Proračunsko opterećenje za hlađenje

CLC8001I-SET 25 E

2,5 kW

CLC8001I-SET 25 ER

2,5 kW

CLC8001I-SET 25 ES

2,5 kW

CLC8001I-SET 25 ET

2,5 kW

CLC8001I-SET 35 E

3,5 kW

CLC8001I-SET 35 ER

3,5 kW

CLC8001I-SET 35 ES

3,5 kW

CLC8001I-SET 35 ET

3,5 kW

Sezonski COP za prosečnu klimu

CLC8001I-SET 25 E

5,1

CLC8001I-SET 25 ER

5,1

CLC8001I-SET 25 ES

5,1

CLC8001I-SET 25 ET

5,1

CLC8001I-SET 35 E

5,1

CLC8001I-SET 35 ER

5,1

CLC8001I-SET 35 ES

5,1

CLC8001I-SET 35 ET

5,1

Klasa energetske efikasnosti grejanja za umerenu klimu

CLC8001I-SET 25 E

A+++

CLC8001I-SET 25 ER

A+++

CLC8001I-SET 25 ES

A+++

CLC8001I-SET 25 ET

A+++

CLC8001I-SET 35 E

A+++

CLC8001I-SET 35 ER

A+++

CLC8001I-SET 35 ES

A+++

CLC8001I-SET 35 ET

A+++

Proračunsko opterećenje za grejanje za prosečnu klimu

CLC8001I-SET 25 E

2,8 kW

CLC8001I-SET 25 ER

2,8 kW

CLC8001I-SET 25 ES

2,8 kW

CLC8001I-SET 25 ET

2,8 kW

CLC8001I-SET 35 E

3,2 kW

CLC8001I-SET 35 ER

3,2 kW

CLC8001I-SET 35 ES

3,2 kW

CLC8001I-SET 35 ET

3,2 kW

Nominalni protok vazduha (unutrašnja jedinica)

CLC8001I-SET 25 E

786 m³/h

CLC8001I-SET 25 ER

786 m³/h

CLC8001I-SET 25 ES

786 m³/h

CLC8001I-SET 25 ET

786 m³/h

CLC8001I-SET 35 E

852 m³/h

CLC8001I-SET 35 ER

852 m³/h

CLC8001I-SET 35 ES

852 m³/h

CLC8001I-SET 35 ET

852 m³/h

Nominalni protok vazduha (spoljašnja jedinica)

CLC8001I-SET 25 E

1950 m³/h

CLC8001I-SET 25 ER

1950 m³/h

CLC8001I-SET 25 ES

1950 m³/h

CLC8001I-SET 25 ET

1950 m³/h

CLC8001I-SET 35 E

1950 m³/h

CLC8001I-SET 35 ER

1950 m³/h

CLC8001I-SET 35 ES

1950 m³/h

CLC8001I-SET 35 ET

1950 m³/h

Broj artikla

CLC8001I-SET 25 E

7733701688

CLC8001I-SET 25 ER

7733701691

CLC8001I-SET 25 ES

7733701690

CLC8001I-SET 25 ET

7733701689

CLC8001I-SET 35 E

7733701692

CLC8001I-SET 35 ER

7733701695

CLC8001I-SET 35 ES

7733701694

CLC8001I-SET 35 ET

7733701693

Spoljna jedinica
Tip proizvoda

CLC8001I-SET 25 E

CLC8001i 25 E

CLC8001I-SET 25 ER

CLC8001i 25 E

CLC8001I-SET 25 ES

CLC8001i 25 E

CLC8001I-SET 25 ET

CLC8001i 25 E

CLC8001I-SET 35 E

CLC8001i 35 E

CLC8001I-SET 35 ER

CLC8001i 35 E

CLC8001I-SET 35 ES

CLC8001i 35 E

CLC8001I-SET 35 ET

CLC8001i 35 E

Širina

CLC8001I-SET 25 E

800 mm

CLC8001I-SET 25 ER

800 mm

CLC8001I-SET 25 ES

800 mm

CLC8001I-SET 25 ET

800 mm

CLC8001I-SET 35 E

800 mm

CLC8001I-SET 35 ER

800 mm

CLC8001I-SET 35 ES

800 mm

CLC8001I-SET 35 ET

800 mm

Visina

CLC8001I-SET 25 E

630 mm

CLC8001I-SET 25 ER

630 mm

CLC8001I-SET 25 ES

630 mm

CLC8001I-SET 25 ET

630 mm

CLC8001I-SET 35 E

630 mm

CLC8001I-SET 35 ER

630 mm

CLC8001I-SET 35 ES

630 mm

CLC8001I-SET 35 ET

630 mm

Dubina

CLC8001I-SET 25 E

300 mm

CLC8001I-SET 25 ER

300 mm

CLC8001I-SET 25 ES

300 mm

CLC8001I-SET 25 ET

300 mm

CLC8001I-SET 35 E

300 mm

CLC8001I-SET 35 ER

300 mm

CLC8001I-SET 35 ES

300 mm

CLC8001I-SET 35 ET

300 mm

Maksimalna radna temperatura za hlađenje

CLC8001I-SET 25 E

48°C

CLC8001I-SET 25 ER

48°C

CLC8001I-SET 25 ES

48°C

CLC8001I-SET 25 ET

48°C

CLC8001I-SET 35 E

48°C

CLC8001I-SET 35 ER

48°C

CLC8001I-SET 35 ES

48°C

CLC8001I-SET 35 ET

48°C

Minimalna radna temperatura za hlađenje

CLC8001I-SET 25 E

-10°C

CLC8001I-SET 25 ER

-10°C

CLC8001I-SET 25 ES

-10°C

CLC8001I-SET 25 ET

-10°C

CLC8001I-SET 35 E

-10°C

CLC8001I-SET 35 ER

-10°C

CLC8001I-SET 35 ES

-10°C

CLC8001I-SET 35 ET

-10°C

Maksimalna radna temperatura za grejanje

CLC8001I-SET 25 E

24°C

CLC8001I-SET 25 ER

24°C

CLC8001I-SET 25 ES

24°C

CLC8001I-SET 25 ET

24°C

CLC8001I-SET 35 E

24°C

CLC8001I-SET 35 ER

24°C

CLC8001I-SET 35 ES

24°C

CLC8001I-SET 35 ET

24°C

Minimalna radna temperatura za grejanje

CLC8001I-SET 25 E

-15°C

CLC8001I-SET 25 ER

-15°C

CLC8001I-SET 25 ES

-15°C

CLC8001I-SET 25 ET

-15°C

CLC8001I-SET 35 E

-15°C

CLC8001I-SET 35 ER

-15°C

CLC8001I-SET 35 ES

-15°C

CLC8001I-SET 35 ET

-15°C

Fluorisani gas staklene bašte

CLC8001I-SET 25 E

Enthält fluorierte Treibhausgase

CLC8001I-SET 25 ER

Enthält fluorierte Treibhausgase

CLC8001I-SET 25 ES

Enthält fluorierte Treibhausgase

CLC8001I-SET 25 ET

Enthält fluorierte Treibhausgase

CLC8001I-SET 35 E

Enthält fluorierte Treibhausgase

CLC8001I-SET 35 ER

Enthält fluorierte Treibhausgase

CLC8001I-SET 35 ES

Enthält fluorierte Treibhausgase

CLC8001I-SET 35 ET

Enthält fluorierte Treibhausgase

Količina punjenja rashladnog sredstva

CLC8001I-SET 25 E

1,1 kg

CLC8001I-SET 25 ER

1,1 kg

CLC8001I-SET 25 ES

1,1 kg

CLC8001I-SET 25 ET

1,1 kg

CLC8001I-SET 35 E

1,1 kg

CLC8001I-SET 35 ER

1,1 kg

CLC8001I-SET 35 ES

1,1 kg

CLC8001I-SET 35 ET

1,1 kg

GWP rashladnog sredstva

CLC8001I-SET 25 E

675 kgCO2eq

CLC8001I-SET 25 ER

675 kgCO2eq

CLC8001I-SET 25 ES

675 kgCO2eq

CLC8001I-SET 25 ET

675 kgCO2eq

CLC8001I-SET 35 E

675 kgCO2eq

CLC8001I-SET 35 ER

675 kgCO2eq

CLC8001I-SET 35 ES

675 kgCO2eq

CLC8001I-SET 35 ET

675 kgCO2eq

CO₂-ekvivalent

CLC8001I-SET 25 E

0,743 tCO2eq

CLC8001I-SET 25 ER

0,743 tCO2eq

CLC8001I-SET 25 ES

0,743 tCO2eq

CLC8001I-SET 25 ET

0,743 tCO2eq

CLC8001I-SET 35 E

0,743 tCO2eq

CLC8001I-SET 35 ER

0,743 tCO2eq

CLC8001I-SET 35 ES

0,743 tCO2eq

CLC8001I-SET 35 ET

0,743 tCO2eq

Hermetički zatvorena oprema

CLC8001I-SET 25 E

nicht hermetisch geschlossen

CLC8001I-SET 25 ER

nicht hermetisch geschlossen

CLC8001I-SET 25 ES

nicht hermetisch geschlossen

CLC8001I-SET 25 ET

nicht hermetisch geschlossen

CLC8001I-SET 35 E

nicht hermetisch geschlossen

CLC8001I-SET 35 ER

nicht hermetisch geschlossen

CLC8001I-SET 35 ES

nicht hermetisch geschlossen

CLC8001I-SET 35 ET

nicht hermetisch geschlossen

Broj artikla

CLC8001I-SET 25 E

7733701643

CLC8001I-SET 25 ER

7733701643

CLC8001I-SET 25 ES

7733701643

CLC8001I-SET 25 ET

7733701643

CLC8001I-SET 35 E

7733701648

CLC8001I-SET 35 ER

7733701648

CLC8001I-SET 35 ES

7733701648

CLC8001I-SET 35 ET

7733701648

Unutrašnja jedinica
Tip proizvoda

CLC8001I-SET 25 E

CLC8001i-W 25 E

CLC8001I-SET 25 ER

CLC8001i-W 25 ER

CLC8001I-SET 25 ES

CLC8001i-W 25 ES

CLC8001I-SET 25 ET

CLC8001i-W 25 ET

CLC8001I-SET 35 E

CLC8001i-W 35 E

CLC8001I-SET 35 ER

CLC8001i-W 35 ER

CLC8001I-SET 35 ES

CLC8001i-W 35 ES

CLC8001I-SET 35 ET

CLC8001i-W 35 ET

Širina

CLC8001I-SET 25 E

879 mm

CLC8001I-SET 25 ER

879 mm

CLC8001I-SET 25 ES

879 mm

CLC8001I-SET 25 ET

879 mm

CLC8001I-SET 35 E

879 mm

CLC8001I-SET 35 ER

879 mm

CLC8001I-SET 35 ES

879 mm

CLC8001I-SET 35 ET

879 mm

Visina

CLC8001I-SET 25 E

289 mm

CLC8001I-SET 25 ER

289 mm

CLC8001I-SET 25 ES

289 mm

CLC8001I-SET 25 ET

289 mm

CLC8001I-SET 35 E

289 mm

CLC8001I-SET 35 ER

289 mm

CLC8001I-SET 35 ES

289 mm

CLC8001I-SET 35 ET

289 mm

Dubina

CLC8001I-SET 25 E

229 mm

CLC8001I-SET 25 ER

229 mm

CLC8001I-SET 25 ES

229 mm

CLC8001I-SET 25 ET

229 mm

CLC8001I-SET 35 E

229 mm

CLC8001I-SET 35 ER

229 mm

CLC8001I-SET 35 ES

229 mm

CLC8001I-SET 35 ET

229 mm

Maksimalna radna temperatura za hlađenje

CLC8001I-SET 25 E

32°C

CLC8001I-SET 25 ER

32°C

CLC8001I-SET 25 ES

32°C

CLC8001I-SET 25 ET

32°C

CLC8001I-SET 35 E

32°C

CLC8001I-SET 35 ER

32°C

CLC8001I-SET 35 ES

32°C

CLC8001I-SET 35 ET

32°C

Minimalna radna temperatura za hlađenje

CLC8001I-SET 25 E

16°C

CLC8001I-SET 25 ER

16°C

CLC8001I-SET 25 ES

16°C

CLC8001I-SET 25 ET

16°C

CLC8001I-SET 35 E

16°C

CLC8001I-SET 35 ER

16°C

CLC8001I-SET 35 ES

16°C

CLC8001I-SET 35 ET

16°C

Maksimalna radna temperatura za grejanje

CLC8001I-SET 25 E

30°C

CLC8001I-SET 25 ER

30°C

CLC8001I-SET 25 ES

30°C

CLC8001I-SET 25 ET

30°C

CLC8001I-SET 35 E

30°C

CLC8001I-SET 35 ER

30°C

CLC8001I-SET 35 ES

30°C

CLC8001I-SET 35 ET

30°C

Minimalna radna temperatura za grejanje

CLC8001I-SET 25 E

0°C

CLC8001I-SET 25 ER

0°C

CLC8001I-SET 25 ES

0°C

CLC8001I-SET 25 ET

0°C

CLC8001I-SET 35 E

0°C

CLC8001I-SET 35 ER

0°C

CLC8001I-SET 35 ES

0°C

CLC8001I-SET 35 ET

0°C

Snaga hlađenja

CLC8001I-SET 25 E

2,5 kW

CLC8001I-SET 25 ER

2,5 kW

CLC8001I-SET 25 ES

2,5 kW

CLC8001I-SET 25 ET

2,5 kW

CLC8001I-SET 35 E

3,5 kW

CLC8001I-SET 35 ER

3,5 kW

CLC8001I-SET 35 ES

3,5 kW

CLC8001I-SET 35 ET

3,5 kW

Snaga grejanja

CLC8001I-SET 25 E

3,2 kW

CLC8001I-SET 25 ER

3,2 kW

CLC8001I-SET 25 ES

3,2 kW

CLC8001I-SET 25 ET

3,2 kW

CLC8001I-SET 35 E

4,2 kW

CLC8001I-SET 35 ER

4,2 kW

CLC8001I-SET 35 ES

4,2 kW

CLC8001I-SET 35 ET

4,2 kW

Broj artikla

CLC8001I-SET 25 E

7733701639

CLC8001I-SET 25 ER

7733701642

CLC8001I-SET 25 ES

7733701641

CLC8001I-SET 25 ET

7733701640

CLC8001I-SET 35 E

7733701644

CLC8001I-SET 35 ER

7733701647

CLC8001I-SET 35 ES

7733701646

CLC8001I-SET 35 ET

7733701645

Katalog RAC 2021

CLC8001I-SET 25 E

CLC8001I-SET 25 ER

CLC8001I-SET 25 ES

CLC8001I-SET 25 ET

CLC8001I-SET 35 E

CLC8001I-SET 35 ER

CLC8001I-SET 35 ES

CLC8001I-SET 35 ET

Da li je potrebna pomoć?