Control 8000
Control 8000

Regulacija za stabilne kotlove

Control 8000

Sa upravljačkom jedinicom Control 8000 može se efikasno i lako upravljati srednjim i velikim sistemima grejanja, čak i preko Interneta. Zahvaljujući visokom stepenu modulacije može se odgovoriti na najrazličitije zahteve.

 • Opseg funkcija regulatora možete proširiti odgovarajućim modulima
 • Upravljanje grejanjem i daljinskim podešavanjem preko računara ili tableta
 • "Touch screen" praktičan i pregledn ekran (7cola)
 • Dijagnostika grešaka bez odlaska na lice mesta

Prednosti

Interfejs

Zahvaljujući ugrađenom internet interfejsu možete regulatoru pristupiti i pomoću računara i pomoću tableta. Time je omogućeno mobilno korišćenje funkcija regulatora. Putem interneta prenosi se prikaz ekrana regulatora 1:1 na vaš krajnji uređaj.

Modbus interfejs

Pomoću standardno ugrađenog Modbus interfejsa možete jednostavno spojiti regulator sa upravljačkim sistemom vašeg objekta. Moguć je i priključak Bosch lokalne elektrane-toplane. Ekran regulatora Control 8000 nudi svobuhvatan pregled o priključenim sistemima i detaljne vizualizacije pojedinačnih komponenti.

Modularno proširivanje

Struktura regulatora Control 8000 je modularna, samim tim izvanredno prilagodljiva. Odgovarajućim modulima možete ciljano da proširite opseg funkcija regulatora i prilagoditi ga precizno u skladu sa vašim potrebama. Moguće je integrisati do četiri modula na svaku upravljačku jedinicu.

Još neke karakteristike
 • Primena kao regulacioni uređaj za EMS generatore toplote u kotlovskim postrojenjima, sa upravljanjem gorionikom preko direktne Bus komunikacije sa digitalnim programatorom loženja SAFe odnosno preko EMS sistema
 • Mogućnost proširenja funkcije podstanice, nezavisne primene
 • Fleksibilna montaža na kotao, bočno ili na zid
 • Jednostavna zidna montaža preko zadnjeg dela kućišta, uključujući kablovsku provodnicu
 • Jednostavno i brzo instaliranje zahvaljujući velikom prostoru za priključak, s dobrom pristupačnošću
 • Sa funkcijskim modulima sastava Bosch CC 8000 preko 4 slobodna utikačka mesta modula, sa mogućnošću proširenja
 • Interna komunikacija preko Bus veze
 • Jednostavna dopuna sistema za potrebne komponente koje se pribavljaju na mestu instaliranja (npr. releji), moguća je preko nosača sa mogućnošću ugradnje
 • U osnovnoj opremljenosti sastoji se od centralnog modula ZM5313, mrežnog modula NM582 sa prekidačem za uključivanje/isključivanje i 2 zasebna sigurnosna kruga (kotao/gorionik, sistem), kao i sistem upravljanja gorionikom i svih osnovnih funkcija
 • Modul regulatora sa 2 USB priključka, utičnog mesta za SD kartice, kao i 2 Erthernet priključka
 • Senzor spoljnje temperature
 • Dodatni senzor temperature
 • Kodirani i bojom označeni priključni utikači s nepogrešivim spajanjem, koji se nalaze na dotičnom modulu
 • Tip zaštite IP 40
 • Obezbeđivanje specifičnih radnih uslova regulacijom kruga kotla sa izvršnim članom i upravljanje cirkulacionom pumpom kruga kotla prema potrebama
 • Regulacija broja obrtaja pumpe kruga kotla
 • Vođena toplotnim učinkom ili temperaturnom razlikom, prekoPWM ili 0-10 V izlaza "FlowControl"

Tehnički detalji i dokumenti

Izaberi varijantu proizvoda

Kompletna tehnička dokumentacija

Broj artikla

7736602254

Da li je potrebna pomoć?