Logano GE515
Logano GE515

Stabilni gasni/uljni konvencionalni kotlovi

Logano GE515

Gas, ulje ili i gas i ulje! Niskotemperaturni liveni kotao za grejanje, snage 240-510 KW.

  • Niskotemperaturni liveni kotao za grejanje
  • Thermostream tehnologija može se koristiti sa uljnim i gasnim gorionicima
  • Konstrukcija od posebnog sivog liva, ekstremno otporni na koroziju i nisku temperaturu
  • Snage od 240 do 510 kW

Prednosti

Za dve vrste goriva

U zavisnosti od zahteva projekta instalacije, ovaj liveni kotao može raditi sa uljnim ili gasnim gorionikom sa ventilatorom. Preklopivi gorionik za dve vrste goriva može se koristiti ako se pre svega greje sa gasom i ako se na ulje prebacuje samo za pogon sa vršnim opterećenjem.

Ekonomičan i štedljiv

Naša moderna koncepcija livenog kotla stvara optimalne uslove za sagorevanje: niže temperature dimnih gasova i efikasna toplotna izolacija. Konstrukcija kotla s Thermostream tehnologijom, za siguran pogon bez pumpe za mešanje i regulacije temperature povratnog voda. Vodom hlađena komora za sagorevanje s malim volumnim opterećenjem komore loženja i vođenjem ogrevnih gasova prema 3-prolaznom principu. Na taj se način postiže veliko iskorišćenje energije uz niže vrednosti štetnih materija. Kotao je prikladan za lož ulje EL prema DIN 51 603, prirodni gas, tečni gas, ulje repice ili biogas, kao i za uljni i gasni gorionik s ventilatorom prema DIN EN 267 odnosno DIN EN 676 ili s VE-oznakom. Osetno smanjeni šumovi tokom pogona, zahvaljujući donjem postroju kotla (pribor) koji prigušuje buku tela kotla, prigušivaču buke dimnih gasova i haubi za prigušenje buke gorionika (pribor).

Tajna livenih članaka

Svaki pojedinačni liveni članak gasnog kotla Logano ispunjava važne zadatke: oduzima toplotu gasu i predaje je toploj vodi. Mali orebreni članci na strani ložišnog prostora preuzimaju toplotu zračenja, a veliki orebreni članci na preuzimaju toplotu konvekcije.

Primena

Serija proizvoda GE posebno je primenjiva za modernizaciju ili za mesta kod kojih je pristup kotlarnici moguć samo u ograničenoj meri. Kotlovi nude visok stepen iskorišćenja i omogućuju vrlo jednostavno i efikasno izvođenje hidrauličkog sistema. Jednostavno unošenje u kotlarnicu, zahvaljujući isporuci blokova kotla u odvojenim člancima, po izboru blok kotla je fabrički sastavljen. Komora za sagorevanje i sekundarne ogrevne površine lako su dostupne i jednostavne za čišćenje, zahvaljujući velikim vratima na zakretanje (po izboru otvaranje u levo/desno).

Tehnički detalji i dokumenti

Izaberi varijantu proizvoda

Tip proizvoda

GE515-240

Kompletna tehnička dokumentacija

Neto težina

1293,619 kg

Broj artikla

30001738

Da li je potrebna pomoć?