Regulacije za stabilne kotlove

Regulacija za stabilne kotlove

Control 8000

Control 8000

Sa upravljačkom jedinicom Control 8000 može se efikasno i lako upravljati srednjim i velikim sistemima grejanja, čak i preko Interneta. Zahvaljujući visokom stepenu modulacije može se odgovoriti na najrazličitije zahteve.

  • Opseg funkcija regulatora možete proširiti odgovarajućim modulima
  • Upravljanje grejanjem i daljinskim podešavanjem preko računara ili tableta
  • "Touch screen" praktičan i pregledn ekran (7cola)
  • Dijagnostika grešaka bez odlaska na lice mesta
Više informacija
Da li je potrebna pomoć?