Stabilni uljni kondenzacioni kotlovi

Grejanje na ulje? Naši podni kondenzacioni kotlovi na ulje rade sa maksimalnom efikasnošču.

Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 50-115

Uni Condens 8000 F 50-115

Čelični uljno/gasni kondenzacioni kotao obezbeđuje niske troškove u eksplataciji.

 • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
 • Velike uštede u potrošnji energije
 • Može se lako kombinovati sa drugim generatorima toplote
Više informacija

Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 145-600

Uni Condens 8000 F 145-600

Ulje ili gas? Ukoliko imate Uni Condens možete da birate energent.

 • Za komercijalne objekte: hotele, škole, bolnice
 • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
 • Vaš izbor: lož ulje EL sa niskim sadržajem sumpora ili gasa
Više informacija

Stabilni gasno/uljni kondenzacioni kotlovi

Uni Condens 8000 F 800-1200

Uni Condens 8000 F 800-1200

Čelični uljno/gasni kondenzacioni kotao - rešenje koje ispunjava najviše zahteve.

 • Za poslovne zgrade i veće objekte
 • Visoka sezonska energetska efikasnost grejanja 98%
 • Vaš izbor: lož ulje EL sa niskim sadržajem sumpora ili gasa
Više informacija
Da li je potrebna pomoć?