Tilskud til gasfyr og varmepumper

Tilskud til varmepumper

Få tilskud via Bygningspuljen

Bygningspuljen har til formål at nedbringe energiforbruget og støtte op om omstillingen af varmeforsyningen i helårsboligerne i Danmark.

Bygningspuljen er politisk aftalt til at løbe fra 15. oktober 2020 og frem til 2026. Det er altså foreløbigt i denne periode, du kan søge om tilskud til din varmeløsning.

Hvem kan søge?

Målgruppen for bygningspuljen er private bygningsejere samt virksomheder, der overvejer at gennemføre energiforbedrende tiltag i deres bygninger til helårsbeboelse.

Både privatpersoner, interessentskaber, andels- og ejerforeninger, foreninger, selvejende institutioner med flere kan ansøge om tilskud.

Bygningen som tilskuddet søges til, skal dog være registreret som helårsbeboelse i BBR (Bygnings- og boligregisteret). Det betyder, at man eksempelvis ikke kan søge om tilskud til sommerhuse.

Hvad kan der søges tilskud til?

Bygningspuljen er opdelt i konvertering, drift og klimaskærm

  • Konvertering omhandler udskiftning af den primære varmekilde, som enten skal være gas-, olie-, bio- eller el-opvarmet til en luft til vand eller jordvarmepumpe.
  • Drift omhandler balanceret mekanisk ventilation og varmepumper på afkastluft.
  • Klimaskærm omhandler tilskud til udvendig isolering, efterisolering af lofter og tag, udskiftning af forsatsvinduer og meget mere.

Passer din energirenovering i en af ovenstående kategorier, er der altså mulighed for, at du kan søge om tilskud fra Bygningspuljen, når den er åben.

Tilskudsstørrelse

Der er 4 parametre, der bestemmer størrelsen af det tilskud, du kan søge om til din bolig.

  • Beboelsesarealet registeret i BBR.
  • Valg af luft til vand eller jordvarmepumpe.
  • Energivirkningsgraden eller kombi-produktmærket.
  • Tilskudsbeløbet, som ikke kan overstige 30% af den samlede installationspris.

Derudover skal du være opmærksom på, at ansøgere til tilskuddet er delt ind i to grupper. Ikke-momsregistrerede virksomheder m.v. og momsregistrerede virksomheder m.v.

Private boligejer, der søger tilskud går under "ikke-moms registrerede virksomheder m.v." Virksomheder falder under kategorien "momsregistrerede", da de er tilskudsmodtagere, som kan fratrække moms i deres regnskab.

Hvor kan du ansøge?

Ansøgning om tilskud via Bygningspuljen skal ske på Energistyrelsens hjemmeside.

Du kan søge om tilskud fra Bygningspuljen, når den er åben. Læs mere ved at følge linket her

Hvilke Bosch produkter kan du søge tilskud til?

Hent listen her (PDF 0.3 MB) og se hvilke produkter, der er tilskudsberettigede, og hvor meget du kan ansøge om.