Επιστροφή στο προϊόν

Σύγκριση παραλλαγών

Συγκρινόμενες παραλλαγές (0)
Εμφάνιση όλων (0)
Όλα τα τεχνικά εγχειρίδια

CL5000iM D 21 E

CL5000iM D 26 E

CL5000iU D 35 E

CL5000iU D 53 E

CL5000iU D 70 E

τύπος προϊόντος

CL5000iM D 21 E

Decken-Kanaleinbau

CL5000iM D 26 E

Decken-Kanaleinbau

CL5000iU D 35 E

Decken-Kanaleinbau

CL5000iU D 53 E

Decken-Kanaleinbau

CL5000iU D 70 E

Decken-Kanaleinbau

απορροφούμενη ισχύς στη λειτουργία ψύξης

CL5000iM D 21 E

1,68 kW

CL5000iM D 26 E

2 kW

CL5000iU D 35 E

1,37 kW

CL5000iU D 53 E

2,15 kW

CL5000iU D 70 E

2,96 kW

διαστάσεις προϊόντων χωρίς συσκευασία (Π)

CL5000iM D 21 E

700 mm

CL5000iM D 26 E

700 mm

CL5000iU D 35 E

700 mm

CL5000iU D 53 E

880 mm

CL5000iU D 70 E

1100 mm

διαστάσεις προϊόντων χωρίς συσκευασία (Υ)

CL5000iM D 21 E

200 mm

CL5000iM D 26 E

200 mm

CL5000iU D 35 E

200 mm

CL5000iU D 53 E

210 mm

CL5000iU D 70 E

249 mm

διαστάσεις προϊόντων χωρίς συσκευασία (Β)

CL5000iM D 21 E

506 mm

CL5000iM D 26 E

506 mm

CL5000iU D 35 E

506 mm

CL5000iU D 53 E

674 mm

CL5000iU D 70 E

774 mm

διαστάσεις προϊόντων με συσκευασία (Π)

CL5000iM D 21 E

540

CL5000iM D 26 E

540

CL5000iU D 35 E

700

CL5000iU D 53 E

880

CL5000iU D 70 E

1100

διαστάσεις προϊόντων με συσκευασία (Υ)

CL5000iM D 21 E

275

CL5000iM D 26 E

275

CL5000iU D 35 E

200

CL5000iU D 53 E

210

CL5000iU D 70 E

249

διαστάσεις προϊόντων με συσκευασία (Μ)

CL5000iM D 21 E

860

CL5000iM D 26 E

860

CL5000iU D 35 E

506

CL5000iU D 53 E

674

CL5000iU D 70 E

774

καθαρό βάρος

CL5000iM D 21 E

21,734

CL5000iM D 26 E

21,73

CL5000iU D 35 E

21,234

CL5000iU D 53 E

29,5

CL5000iU D 70 E

39

μικτό βάρος

CL5000iM D 21 E

22

CL5000iM D 26 E

22

CL5000iU D 35 E

21,5

CL5000iU D 53 E

29,6

CL5000iU D 70 E

39,1

εκροή συμπυκνώματος Ø

CL5000iM D 21 E

6,35 mm

CL5000iM D 26 E

6,35 mm

σωλήνας αναρρόφησης Ø

CL5000iM D 21 E

9,52 mm

CL5000iM D 26 E

9,52 mm

CL5000iU D 35 E

9,52 mm

CL5000iU D 53 E

12,70 mm

CL5000iU D 70 E

15,90 mm

σωλήνες ψυκτικού υγρού Ø

CL5000iM D 21 E

6,35 mm

CL5000iM D 26 E

6,35 mm

CL5000iU D 35 E

6,35 mm

CL5000iU D 53 E

6,35 mm

CL5000iU D 70 E

9,52 mm

Κωδικός προϊόντος

CL5000iM D 21 E

7733701941

CL5000iM D 26 E

7733701942

CL5000iU D 35 E

7733701888

CL5000iU D 53 E

7733701889

CL5000iU D 70 E

7733701890