Natrag na proizvod

Usporedba varijante

Usporedba varijanti (0)
Pokaži sve (0)
vrsta proizvoda

AT 1000 / 3 BAR DUO

AT 1000 / 3 BAR DUO

AT 1500 / 3 BAR DUO

AT 1500 / 3 BAR DUO

AT 2000 / 3 BAR DUO

AT 2000 / 3 BAR DUO

AT 400 / 3 BAR DUO

AT 400 / 3 BAR DUO

AT 500 / 3 BAR DUO

AT 500 / 3 BAR DUO

AT 800 / 3 BAR DUO

AT 800 / 3 BAR DUO

proizvodi za čiji se rad troši energija, ErP
naljepnica s oznakom energetske učinkovitosti

AT 1000 / 3 BAR DUO

AT 1500 / 3 BAR DUO

AT 2000 / 3 BAR DUO

AT 400 / 3 BAR DUO

AT 500 / 3 BAR DUO

AT 800 / 3 BAR DUO

Tehnički list proizvoda

AT 1000 / 3 BAR DUO

AT 1500 / 3 BAR DUO

AT 2000 / 3 BAR DUO

AT 400 / 3 BAR DUO

AT 500 / 3 BAR DUO

AT 800 / 3 BAR DUO

visina
širina
dubina
promjer, s toplinskom izolacijom
neto težina

AT 1000 / 3 BAR DUO

206 kg

AT 1500 / 3 BAR DUO

376 kg

AT 2000 / 3 BAR DUO

476 kg

AT 400 / 3 BAR DUO

98 kg

AT 500 / 3 BAR DUO

123 kg

AT 800 / 3 BAR DUO

191 kg

gubitak zagrijavanja

AT 1000 / 3 BAR DUO

230,5 W

AT 1500 / 3 BAR DUO

273,2 W

AT 2000 / 3 BAR DUO

346,4 W

AT 400 / 3 BAR DUO

90,5 W

AT 500 / 3 BAR DUO

94,5 W

AT 800 / 3 BAR DUO

172,3 W

volumen spremnika

AT 1000 / 3 BAR DUO

925,0 l

AT 1500 / 3 BAR DUO

1415,0 l

AT 2000 / 3 BAR DUO

1822,0 l

AT 400 / 3 BAR DUO

388,0 l

AT 500 / 3 BAR DUO

472,0 l

AT 800 / 3 BAR DUO

766,0 l

karakteristični broj učinka
toplinski gubitak održavanja pripravnosti
nazivni sadržaj
stalni učinak pripreme tople vode
upute za instalaciju
Kataloški broj

AT 1000 / 3 BAR DUO

7735500419

AT 1500 / 3 BAR DUO

7735500435

AT 2000 / 3 BAR DUO

7735500420

AT 400 / 3 BAR DUO

7735500416

AT 500 / 3 BAR DUO

7735500417

AT 800 / 3 BAR DUO

7735500418