Natrag na proizvod

Usporedba varijante

Usporedba varijanti (0)
Pokaži sve (0)
naziv proizvoda

CL3000I-SET 26 WE

Climate 3000i

CL3000I-SET 35 WE

Climate 3000i

CL3000I-SET 53 WE

Climate 3000i

CL3000I-SET 70 WE

Climate 3000i

vrsta proizvoda

CL3000I-SET 26 WE

CL3000I-SET 26 WE

CL3000I-SET 35 WE

CL3000I-SET 35 WE

CL3000I-SET 53 WE

CL3000I-SET 53 WE

CL3000I-SET 70 WE

CL3000I-SET 70 WE

proizvodi za čiji se rad troši energija, ErP
naljepnica s oznakom energetske učinkovitosti

CL3000I-SET 26 WE

CL3000I-SET 35 WE

CL3000I-SET 53 WE

CL3000I-SET 70 WE

Tehnički list proizvoda

CL3000I-SET 26 WE

CL3000I-SET 35 WE

CL3000I-SET 53 WE

CL3000I-SET 70 WE

razina zvučne snage unutarnje jedinice za hlađenje

CL3000I-SET 26 WE

54 dB

CL3000I-SET 35 WE

56 dB

CL3000I-SET 53 WE

56 dB

CL3000I-SET 70 WE

62 dB

razina zvučne snage vanjske jedinice za hlađenje

CL3000I-SET 26 WE

62 dB

CL3000I-SET 35 WE

63 dB

CL3000I-SET 53 WE

65 dB

CL3000I-SET 70 WE

67 dB

razina zvučne snage unutarnje jedinice za grijanje

CL3000I-SET 26 WE

54 dB

CL3000I-SET 35 WE

56 dB

CL3000I-SET 53 WE

56 dB

CL3000I-SET 70 WE

62 dB

razina zvučne snage vanjske jedinice za grijanje

CL3000I-SET 26 WE

62 dB

CL3000I-SET 35 WE

63 dB

CL3000I-SET 53 WE

65 dB

CL3000I-SET 70 WE

67 dB

sezonski omjer energetske učinkovitosti (SEER)

CL3000I-SET 26 WE

7,4

CL3000I-SET 35 WE

7,0

CL3000I-SET 53 WE

7,0

CL3000I-SET 70 WE

6,4

razred energetske učinkovitosti pri hlađenju

CL3000I-SET 26 WE

A++

CL3000I-SET 35 WE

A++

CL3000I-SET 53 WE

A++

CL3000I-SET 70 WE

A++

Proračunsko opterećenje za hlađenje

CL3000I-SET 26 WE

2,8 kW

CL3000I-SET 35 WE

3,6 kW

CL3000I-SET 53 WE

5,3 kW

CL3000I-SET 70 WE

7,0 kW

Sezonski COP u srednjoj klimi

CL3000I-SET 26 WE

4,1

CL3000I-SET 35 WE

4,2

CL3000I-SET 53 WE

4,0

CL3000I-SET 70 WE

4,0

razred energetske učinkovitosti za grijanje u srednjoj klimi

CL3000I-SET 26 WE

A+

CL3000I-SET 35 WE

A+

CL3000I-SET 53 WE

A+

CL3000I-SET 70 WE

A+

toplinsko opterećenje za grijanje u srednjoj klimi

CL3000I-SET 26 WE

2,5 kW

CL3000I-SET 35 WE

2,5 kW

CL3000I-SET 53 WE

4,2 kW

CL3000I-SET 70 WE

4,9 kW

nazivni protok zraka (unutarnja jedinica)

CL3000I-SET 26 WE

520 m³/h

CL3000I-SET 35 WE

530 m³/h

CL3000I-SET 53 WE

800 m³/h

CL3000I-SET 70 WE

1090 m³/h

nazivni protok zraka (vanjskaa jedinica)

CL3000I-SET 26 WE

1850 m³/h

CL3000I-SET 35 WE

1850 m³/h

CL3000I-SET 53 WE

2100 m³/h

CL3000I-SET 70 WE

3500 m³/h

Kataloški broj

CL3000I-SET 26 WE

7733701735

CL3000I-SET 35 WE

7733701736

CL3000I-SET 53 WE

7733701737

CL3000I-SET 70 WE

7733701738

vanjska jedinica
vrsta proizvoda

CL3000I-SET 26 WE

CL3000i 26 E

CL3000I-SET 35 WE

CL3000i 35 E

CL3000I-SET 53 WE

CL3000i 53 E

CL3000I-SET 70 WE

CL3000i 70 E

širina

CL3000I-SET 26 WE

720 mm

CL3000I-SET 35 WE

720 mm

CL3000I-SET 53 WE

805 mm

CL3000I-SET 70 WE

890 mm

visina

CL3000I-SET 26 WE

495 mm

CL3000I-SET 35 WE

495 mm

CL3000I-SET 53 WE

554 mm

CL3000I-SET 70 WE

673 mm

dubina

CL3000I-SET 26 WE

270 mm

CL3000I-SET 35 WE

270 mm

CL3000I-SET 53 WE

330 mm

CL3000I-SET 70 WE

342 mm

maksimalna radna temperatura hlađenja

CL3000I-SET 26 WE

50°C

CL3000I-SET 35 WE

50°C

CL3000I-SET 53 WE

50°C

CL3000I-SET 70 WE

50°C

minimalna radna temperatura hlađenja

CL3000I-SET 26 WE

15°C

CL3000I-SET 35 WE

-15°C

CL3000I-SET 53 WE

-15°C

CL3000I-SET 70 WE

-15°C

maksimalna radna temperatura grijanja

CL3000I-SET 26 WE

24°C

CL3000I-SET 35 WE

24°C

CL3000I-SET 53 WE

24°C

CL3000I-SET 70 WE

24°C

minimalna radna temperatura grijanja

CL3000I-SET 26 WE

15°C

CL3000I-SET 35 WE

-15°C

CL3000I-SET 53 WE

-15°C

CL3000I-SET 70 WE

-15°C

Napomena za zaštitu okoliša

CL3000I-SET 26 WE

Sadržava fluorirane stakleničke plinove

CL3000I-SET 35 WE

Sadržava fluorirane stakleničke plinove

CL3000I-SET 53 WE

Sadržava fluorirane stakleničke plinove

CL3000I-SET 70 WE

Sadržava fluorirane stakleničke plinove

Potencijal globalnog zatopljavanja - GWP

CL3000I-SET 26 WE

0,6 kg

CL3000I-SET 35 WE

0,65 kg

CL3000I-SET 53 WE

1,1 kg

CL3000I-SET 70 WE

1,45 kg

Količina punjenja rashladnog sredstva

CL3000I-SET 26 WE

675 kgCO2eq

CL3000I-SET 35 WE

675 kgCO2eq

CL3000I-SET 53 WE

675 kgCO2eq

CL3000I-SET 70 WE

675 kgCO2eq

Vrsta konstrukcije rashladnog kruga

CL3000I-SET 26 WE

0,405 tCO2eq

CL3000I-SET 35 WE

0,44 tCO2eq

CL3000I-SET 53 WE

0,743 tCO2eq

CL3000I-SET 70 WE

0,979 tCO2eq

Tip rashladnog sredstva

CL3000I-SET 26 WE

nije hermetički zatvorenoo

CL3000I-SET 35 WE

nije hermetički zatvorenoo

CL3000I-SET 53 WE

nije hermetički zatvorenoo

CL3000I-SET 70 WE

nije hermetički zatvorenoo

Kataloški broj

CL3000I-SET 26 WE

7733701565

CL3000I-SET 35 WE

7733701567

CL3000I-SET 53 WE

7733701569

CL3000I-SET 70 WE

7733701571

unutarnja jedinica
vrsta proizvoda

CL3000I-SET 26 WE

CL3000iU W 26 E

CL3000I-SET 35 WE

CL3000iU W 35 E

CL3000I-SET 53 WE

CL3000iU W 53 E

CL3000I-SET 70 WE

CL3000iU W 70 E

širina

CL3000I-SET 26 WE

790 mm

CL3000I-SET 35 WE

802 mm

CL3000I-SET 53 WE

971 mm

CL3000I-SET 70 WE

1082 mm

visina

CL3000I-SET 26 WE

292 mm

CL3000I-SET 35 WE

295 mm

CL3000I-SET 53 WE

321 mm

CL3000I-SET 70 WE

337 mm

dubina

CL3000I-SET 26 WE

200 mm

CL3000I-SET 35 WE

200 mm

CL3000I-SET 53 WE

228 mm

CL3000I-SET 70 WE

234 mm

maksimalna radna temperatura hlađenja

CL3000I-SET 26 WE

32°C

CL3000I-SET 35 WE

32°C

CL3000I-SET 53 WE

32°C

CL3000I-SET 70 WE

32°C

minimalna radna temperatura hlađenja

CL3000I-SET 26 WE

17°C

CL3000I-SET 35 WE

17°C

CL3000I-SET 53 WE

17°C

CL3000I-SET 70 WE

17°C

maksimalna radna temperatura grijanja

CL3000I-SET 26 WE

30°C

CL3000I-SET 35 WE

30°C

CL3000I-SET 53 WE

30°C

CL3000I-SET 70 WE

30°C

minimalna radna temperatura grijanja

CL3000I-SET 26 WE

0°C

CL3000I-SET 35 WE

0°C

CL3000I-SET 53 WE

0°C

CL3000I-SET 70 WE

0°C

učinak hlađenja

CL3000I-SET 26 WE

2,6 kW

CL3000I-SET 35 WE

3,5 kW

CL3000I-SET 53 WE

5,3 kW

CL3000I-SET 70 WE

7 kW

učinak grijanja

CL3000I-SET 26 WE

2,9 kW

CL3000I-SET 35 WE

3,8 kW

CL3000I-SET 53 WE

5,6 kW

CL3000I-SET 70 WE

7,3 kW

Kataloški broj

CL3000I-SET 26 WE

7733701564

CL3000I-SET 35 WE

7733701566

CL3000I-SET 53 WE

7733701568

CL3000I-SET 70 WE

7733701570

Bosch klima uređaji prospekt

CL3000I-SET 26 WE

CL3000I-SET 35 WE

CL3000I-SET 53 WE

CL3000I-SET 70 WE