10 lat gwarancji na wymiennik

10 lat gwarancji na wymiennik

10 lat gwarancji na wymiennik ciepła w kotłach kondensacyjnych Bosch Condens GC9000iW oraz Bosch Condens GC9000iWM

1. Niezależnie od warunków gwarancji określonych w dokumentach gwarancyjnych, dla urządzeń Bosch Condens GC9000iW oraz Bosch Condens GC9000iWM firma Robert Bosch Sp. z o.o. udziela 10 letniej gwarancji na aluminiowo-krzemowy blok kotła.

2. Warunkiem uzyskania uprawnień gwarancyjnych określonych powyżej jest:

  • uzyskanie uprawnień do Gwarancji Podstawowej
  • wykonywanie w okresie gwarancji na blok kotła corocznych przeglądów urządzenia przez osobę posiadającą autoryzację obsługi gwarancyjnej Bosch Home Comfort
  • zapewnienie jakości wody w instalacji zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji urządzenia

W zakresie nieuregulowanym powyżej mają zastosowania ogólne warunki gwarancji Bosch Home Comfort, dostępne na stronie www.bosch-homecomfort.pl w zakładce "Informacje".