Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Základné pravidlo nášho podnikania

Kvalita výrobkov, hospodárnosť a ochrana životného prostredia sú pre nás rovnako dôležité ciele. Zákony a predpisy o ochrane životného prostredia prísne dodržiavame. Na ochranu životného prostredia používame pri zohľadnení hľadísk hospodárnosti najlepšiu možnú techniku a materiály.

Balenie

Pri balení sa podieľame na systémoch opätovného zhodnotenia špecifických pre danú krajinu, ktoré umožňujú optimálne recyklovanie. Všetky použité baliace materiály sú šetrné pre životné prostredie a dajú sa opätovne využiť.

Starý prístroj

Naše staré prístroje obsahujú cenné materiály, ktoré sa musia dopraviť na opätovné zhodnotenie. Konštrukčné skupiny sa dajú ľahko oddeliť a plasty sú označené. Preto možno rozličné konštrukčné skupiny triediť a dopraviť na recyklovanie alebo likvidáciu.