Zelená domácnostiam

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie

Rodinné a bytové domy sa môžu od roku 2019 znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam II.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

V zozname oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II sa nachádzajú aj tepelné čerpadlá a solárne kolektory značky Bosch. Kompletný zoznam oprávnených zariadení z ponuky spoločnosti Robert Bosch, spol. s r.o., divízia Termotechnika – Bosch nájdete v nižšie uvedených tabuľkách.

Solárne kolektory

Plochý solárny kolektor
Označenie
Bosch FCC220-2V
Výkon zariadenia pre určenie výšky dotácie kW
1.215
Výška dotácie až do...€
607.50
Plochý solárny kolektor
Označenie
Bosch FKC-2s
Výkon zariadenia pre určenie výšky dotácie kW
1.478
Výška dotácie až do...€
739.00
Plochý solárny kolektor
Označenie
Bosch FKC-2w
Výkon zariadenia pre určenie výšky dotácie kW
1.45
Výška dotácie až do...€
725.00

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Označenie
Bosch Compress 7000iAW 9 ORE
Výkon zariadenia pre určenie výšky dotácie kW
7
Výška dotácie až do...€
2,380.00
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Označenie
Bosch Compress 7000iAW 9 ORM
Výkon zariadenia pre určenie výšky dotácie kW
7
Výška dotácie až do...€
2,380.00
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Označenie
Bosch Compress 7000iAW 17 ORE
Výkon zariadenia pre určenie výšky dotácie kW
11
Výška dotácie až do...€
3,400.00
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Označenie
Bosch Compress 7000iAW 17 ORM
Výkon zariadenia pre určenie výšky dotácie kW
11
Výška dotácie až do...€
3,400.00
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Označenie
Bosch Compress 3000 AWS-8 E
Výkon zariadenia pre určenie výšky dotácie kW
7
Výška dotácie až do...€
2,380.00
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Označenie
Bosch Compress 3000 AWS-8 M
Výkon zariadenia pre určenie výšky dotácie kW
7
Výška dotácie až do...€
2,380.00
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Označenie
Bosch Compress 3000 AWS-13 E
Výkon zariadenia pre určenie výšky dotácie kW
11
Výška dotácie až do...€
3,400.00
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Označenie
Bosch Compress 3000 AWS-13 M
Výkon zariadenia pre určenie výšky dotácie kW
11
Výška dotácie až do...€
3,400.00

Podrobné informácie o projekte nájdete tu

Zelená domácnostiam