Selecteer land / taal
Wetgeving

Wetgeving

Wat verandert er van 1 januari 2022 op vlak van de Wetgeving rond het gebruik van fossiele brandstoffen?

Stookolie

Vlaanderen

Sinds 1 januari 2021 is het in Vlaanderen verboden om nog langer stookolieketels te plaatsen in nieuwbouwwoningen en bij ingrijpende energetische renovaties. Op 8 oktober 2021 werd de wetgeving nog verder aangepast. Dit wil zeggen dat het vanaf 1 januari 2022 niet langer toegestaan is om een oud stookolietoestel te vervangen door een nieuw stookolietoestel wanneer er een aardgasnet aanwezig is in de straat.

Extra maatregelen vanaf 1 januari 2022:

  • Bovendien is het vanaf 1 januari 2022 niet langer toegestaan om een propaan- of butaannetwerk aan te leggen als er geen aardgas in de straat ligt.
  • Ketellichamen van stookolieketels mogen niet meer vervangen worden. Enkel kleine herstellingen en vervanging van branders zijn toegestaan.
  • Installateurs moeten melding doen van de adressen in Vlaanderen waar zij vanaf 1 januari 2022 nog stookolieketels installeren. Eerste melding moet gebeuren op 1 april 2022.

Brussel en Wallonië.

Voorlopig mogen er in Brussel nog nieuwe stookolieketels verkocht worden tot 2035. Er wordt momenteel wel bekeken om dit te vervroegen. Mogelijks zal men tussen 2025 en 2035 moeten werken met hybride oplossingen (stookolieketel + warmtepomp) als overgangsmaatregel. Hierover volgt in de komende maanden meer info. In Wallonië mogen voorlopig nog nieuwe stookolieketels verkocht worden tot 2035.

Aardgas

Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2023 worden er geen nieuwe aardgasaansluitingen meer toegestaan voor nieuwbouw.
Tussen 2023 en 2026 zal het wel nog mogelijk zijn om te werken met een hybride oplossing (gasketel + warmtepomp). In dit kader wordt er gekeken naar een lastenverschuiving van elektriciteit naar gas d.m.v. verlaging van de distributienettarieven en afbouw van lokale heffingen. De beperking van de aansluitingskosten op het gasnetwerk van € 250 zal vervallen.

Brussel en Wallonië.

In Brussel en Wallonië zal het vanaf 2035 ten laatste verboden worden om nieuwe woningen aan te sluiten op het aardgasnet.

Je verwarmingsinstallatie onderhouden

Een zuinige en veilige verwarming waarop je steeds kan rekenen, is echt niet moeilijk: laat je installatie dan regelmatig nakijken. Een correct onderhouden installatie is eveneens beter voor het milieu.

Voor centrale verwarming gelden er immers andere regels dan voor afzonderlijke stooktoestellen die niet aangesloten zijn op een centrale ketel (bijv. gaskachels). Ook voor schoorstenen en stookolietanks is een regelmatige controle nodig.

Gas

In regio Brussel (vanaf 1 januari 2019) geldt een verplicht tweejaarlijks onderhoud voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan). In Vlaanderen is een tweejaarlijks onderhoud verplicht voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW). In Wallonië geldt een verplicht driejaarlijks onderhoud op deze toestellen.

Vloeibare brandstof

Een verplicht jaarlijks onderhoud geldt voor centrale stooktoestellen op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW).

Vaste brandstof

Voor centrale stooktoestellen op vaste brandstof (hout, pellets of steenkool) is een jaarlijks onderhoud verplicht.

Een onderhoud van je installatie door Bosch Service?

Bosch Service biedt dankzij zijn onderhoudscontracten de garantie om te genieten van je verwarming. De klantendient van Bosch Home Comfort waakt bovendien over conformiteit van je verwarming binnen alle geldende wettelijke verplichtingen.

Je kan natuurlijk ook steeds een eenmalig ondehoud aanvragen.

Wanneer je ketel ondanks de beste zorgen toch een keer zou uitvallen, garandeert Bosch Service een snelle herstelling.

Meer weten over deze dienst?

De verplichte verwarmingsaudit

Om de hoeveel tijd je wettelijk verplichte verwarmingsaudit dient te laten uitvoeren, hangt af van je gewest (Vlaanderen, Brussel, Wallonië).
In Vlaanderen is dit elke 5 jaar verplicht; in Brussel slechts éénmalig.
In Wallonië kunnen verwarmingsaudits nog niet worden uitgevoerd, omdat de procedure nog niet is gepubliceerd.

Je vindt hier enkele links naar informatiepagina’s van de betrokken instellingen:

Wat zijn de voordelen van een verwarmingsaudit?

  • Verlaagde energiefactuur
  • Hoger rendement
  • Verlaagde ecologische voetafdruk

Wat houdt een verwarmingsaudit in?

Tijdens een verwarmingsaudit vergelijkt een installateur of een Bosch Home Comfort technicus het rendement van je verwarmingstoestel met dat van een nieuw toestel. Daarnaast berekent de technicus hoeveel je jaarlijks zou besparen indien je je verwarmingstoestel zou laten vervangen. De conclusies van de verwarmingsaudit zijn louter informatief en vrijblijvend.

Een verwarmingsaudit door Bosch Service?

Wat is de kostprijs?

€ 41 excl. BTW
Ter plaatse af te rekenen met onze technicus (bancontact of cash).
Gelieve voor het bezoek van onze technicus de eindafrekening van uw energieleverancier klaar te leggen.

Kies je voor gebruiksgemak én een voordelig tarief?

Klik hier voor meer informatie over alle onderhoudscontracten. Je kan natuurlijk steeds een eenmalig onderhoud aanvragen waarbij je de optie 'verwarmingsaudit' aanvinkt.

Vraag een audit aan !

Wat houdt de Europese ErP richtlijn (Ecodesign) in?

Meer weten

Wat is de EPB?

Meer weten